Compromesos

Compromesos

Debats oberts 3

Des de PROGRÉS volem agrair molt la participació de les quarentena de persones que van assistir i aportar idees, propostes i reflexions als dos primers debats oberts duts a terme a principis d'aquest mes de novembre.

En el segon debat, sobre equipaments i infrastructures, vam dedicar un temps molt ampli a analitzar la situació dels equipaments i a plantejar necessitats i millores de cara al futur, així que no vam poder tractar el tema de les infrastructures.

Properament reprendrem els debats oberts agafant el fil de l'última convocatòria i parlant de les infrastructures presents i futures a Santa Coloma. Més endavant, ja entrat el 2007, dedicarem els debats oberts a plantejar altres temàtiques (socials, culturals, etc.) fins a haver analitzat amb la màxima profunditat el conjunt d'elements que configuren -i configuraran, la realitat local.

Informarem puntualment de noves convocatòries i, com sempre, esteu convidades i convidats!!