Compromesos

Compromesos

Assemblea Ampliada de PROGRÉS

Una cinquantena de persones participen a
l'Assemblea Ampliada de PROGRÉS
El dissabte 19 de gener de 2008 es va celebrar la primera Assemblea Ampliada de PROGRÉS després de les eleccions municipals de maig de 2007. Més de cinquanta persones de diversos sectors i de tots els nuclis del municipi vam debatre sobre la situació actual de la política local i sobre el projecte de PROGRÉS, definint les línies mestres de l'acció del grup per als propers mesos.

L'anàlisi de la situació actual del municipi que es va fer a l'Assemblea posa de relleu que, després de 6 mesos de govern, es constata una clara falta d'iniciativa i de projecte. El resultat d'un pacte de govern basat en la repartició de poder i l'allunyament de PROGRÉS de la responsabilitat de govern i no en un projecte compartit s'està demostrant gens efectiu per al municipi. I la perspectiva, veient la poca cohesió interna de la coalició i la profunda crisi del PSC de Santa Coloma, no és precisament esperançadora.

En aquest sentit, es va concloure que PROGRÉS ha de continuar amb una oposició ferma i prenent la iniciativa dels temes importants del municipi per a evitar que el municipi perdi oportunitats de present i de futur. Així com treballant per a que el Programa PROGRÉS 2007-2011 es faci efectiu en la mesura del possible.

Per altra banda, PROGRÉS continuarem amb l'aposta per la proximitat i el servei i seguirem reunint-nos amb les entitats del municipi per a recollir impressions, propostes i inquietuds i poder ser-los útils. Alhora que ampliarem els canals de relació amb la ciutadania i d'informació sobre la realitat, actuacions i projectes de PROGRÉS.