Compromesos

Compromesos

Moció de PROGRÉS per tal que es reconegui la importància del treball de les dones i la seva aportació històrica

PROGRÉS va presentar al Ple Municipal del passat 26 de juny una Moció per tal de demanar que es reconegui explícitament la importància del treball de les dones i la seva aportació històrica.

La Moció va ser aprovada per unanimitat i comporta per a part de l'Ajuntament l'acord per a:

- Reconèixer explícitament la importància del treball de les dones i la seva aportació històrica a les comunitats
- Promoure que qualsevol entitat, projecte de museu, o publicació basada en la història del nostre municipi incorpori la perspectiva de gènere.
- Procurar perquè a les escoles, llibres de text i educació del municipi es traballi la perspectiva de gènere.
- Promoure l’estudi, beques, conferències, tallers,... relacionats amb la història de les dones.
- Preparar adequadament totes aquelles persones que han de prendre decisions culturals per no seguir invisibilitzant les dones.
- Crear un arxiu històric (quan es tinguin els recursos disponibles) que pugui ser consultar tant per estudiants com per la població en general.

Podeu llegir el contingut de la Moció clicant a: