Compromesos

Compromesos

Moció de PROGRÉS en defensa de les finances locals

En el Ple de 27 de novembre de 2008 PROGRÉS ha presentat una moció en defensa de les finances locals davant dels pressupostos generals que l'Estat ha acordat per l'any 2009, on pràcticament es veuen congelats els fons destinats als governs locals.

Degut a l'actual situació de crisi econòmica el govern exigeix més responsabilitat als ajuntaments, un major protagonisme en les polítiques socials de proximitat i més disponibilitat de recursos. Contrariament, es veuen impossibilitats d'adaptar la seva política pressupostària al cicle econòmic fent un ús responsable del dèficit públic.

Per aquests motius, no es pot acceptar que l'Estat aboqui als ajuntaments a reduir les seves prestacions socials per no poder-hi fer front pressupostàriament, degut a unes tranferències de l'Estat insuficients. Per tant, es rebutja la congelació de transferències prevista i s'insta a una urgent modificació de Llei General d'Estabilitat Pressupostària (LLGEP), entre d'altres acords.

La Moció va ser aprovada amb els vots favorables de PROGRÉS, ERC i CiU, i el vot en contra del PSC.

Podeu llegir el contingut de la Moció clicant a: