Compromesos

Compromesos

La precària situació del CEIP Montpedrós després del temporal

Les ventades del propassat dia 24 van afectar el CEIP Montpedrós i
dues setmanes després del temporal la situació és encara precària.

L'alumnat no pot sortir al pati i només es pot accedir a una part del camp de bàsquet sense perill. L'Ajuntament encara no ha fet cap actuació a la cornissa ni a la teulada, on hi ha teules despreses amb perill de caura. Hi ha tanques mig caigudes i queden alguns arbres malmesos, ja que no es van retirar tots els afectats per la ventada.

En 15 dies, més tractant-se d'un centre educatiu que utilitzen més de 200 persones diàriament, s'haurien d'haver près mesures urgents per a poder tornar a la normalitat.

La comunitat educativa ha près la iniciativa per a reclamar l'actuació del govern municipal davant una situació que hauria d'haver estat resolta urgentment, com en el cas del pavelló poliesportiu.

El dia 5 de febrer l'equip de mestres de l'escola va comunicar la situació a les famílies i el Claustre, l'AMPA i l'empresa que que subministra el menjar van dirigir una carta a l'alcaldessa reclamant que es consideri l'escola un espai de reparació prioritària i demanant una intervenció immediata per donar solució a la precària situació actual.