Compromesos

Compromesos

La llar d’infants municipal Sol Solet continuarà a la Colònia Güell

El govern municipal de PROGRÉS s’ha compromès a habilitar aularis provisionals que permetin acollir els infants de la llar Sol Solet el curs vinent. Aquesta mesura permetrà oferir el servei mentre es treballa per accelerar la construcció de la llar definitiva.

Davant les dificultats que es plantegen per al futur de les llars d'infants municipals, PROGRÉS té per objectius:

· mantenir el nivell de qualitat educativa

· mantenir l’oferta actual d’escolarització de l’alumnat d’aquesta franja d’edat del poble

· mantenir el compromís de construir la nova llar en el moment en què es desenvolupi el pla d’habitatge de la Colònia Güell

L’any 1988, l’ajuntament va crear la llar d’infants situada a l’antiga casa del mestre de la Colònia Güell. Va ser una decisió important que els posteriors governs de PROGRÉS han mantingut i ampliat. Una aposta clara per l’educació en l’etapa de la primera infància.

Aquest municipi, com altres, es fa càrrec de les llars d’infants, un deure propi de la Generalitat i que legislativament situa el 1r cicle d’Educació Infantil en una mena d’etapa voluntària doncs, per llei, l’escolarització no és obligatòria fins els 6 anys.

Durant 14 anys tots els nens i nenes de la població han anat a la Llar situada a la Colònia fins que al 2002 PROGRÉS, seguint amb la vocació educativa i de servei al poble, creà la Llar Rojas Feliu. Això va permetre donar resposta a pràcticament la totalitat de la demanda d’escolarització d’aquesta franja d’edat i va estalviar a moltes famílies, no a totes, el desplaçament del nucli de Santa Coloma a la Colònia. Les famílies, malgrat els desplaçaments, han mostrat sempre un alt nivell de satisfacció per la qualitat pedagògica de les dues llars.

És coneguda la situació patològica de l’antiga escola de la Colònia. Una part està apuntalada des de fa temps i hi ha una xarxa de protecció al voltant de la teulada. S’hi ha fet algunes intervencions (reparació del pont d’unió de la casa del mestre amb l’escola o reconstrucció del pinacle), però encara cal fer-hi una rehabilitació complerta. Aquesta situació aconsella no continuar el proper curs a l’actual ubicació per manca de seguretat. Aconseguir finançament per resoldre els problemes de l’edifici no serà gens fàcil, però caldrà treballar en aquesta direcció.

El pla de l’entorn de la Colònia Güell preveu la construcció d’una nova llar i mentrestant, s’han fet reunions informatives amb les famílies de les dues llars i s’ha creat una comissió de treball en el marc dels Consells Escolars per analitzar les possibles solucions de viabilitat.

El govern municipal mantindrà la llar Sol Solet a la Colònia Güell el curs vinent en aularis provisionals i farà tot el possible per accelerar la construcció de la nova llar per tal d’assolir els objectius de qualitat educativa al municipi en totes les etapes -de llar d’infants fins a secundària- i la major resposta a la demanda

Tot i l’aposta de PROGRÉS, caldrà veure com aconseguim fer-ho viable en el context de retallades de la Generalitat, que de 1800€ per alumne el curs 2009-2010 va passar a 1600€ el curs passat 2010-2011; el curs actual 2011-2012 rebaixarà la seva aportació als 1.300 € i de cara al curs vinent 2012-2013 encara reduirà més la seva participació fins als 1.000 €. Aquest és el veritable problema que posa en qüestió el futur de les llars d’infants.