Compromesos

Compromesos

Moció de PROGRÉS: per una nova llei de l'avortament

PROGRÉS va presentar al Ple Municipal del passat 28 de febrer una Moció per tal de demanar una nova llei que reconegui l'avortament per la lliure decisió de les dones i integrat dintre la xarxa sanitària pública.

Davant la persecució política, judicial policial i mediàtica de dones i professionals que practiquen interrupcions voluntàries de l'embaràs, volem mostrar el rebuig a aquesta "cacera de bruixes" que viola els drets fonamentals de les dones. Aquests fets posen de manifest les mancances de l'actual llei de l'avortament.

Per això, vam proposar al Ple
Municipal l'aprovació d'aquesta moció que denuncia l'actual llei de l'avortament, reclama una nova llei que, entre altres, legalitzi l'avortament per lliure decisió de les dones i integrat dintre la xarxa sanitària i demana que es protegeixin els drets de les dones i dels i les professionals.

La Moció va ser aprovada per unanimitat


Podeu llegir el contingut de la Moció clicant a: