Compromesos

Compromesos

Moció d'infraestructures de transports

PROGRÉS presenta una Moció al Ple Municipal del proper 28 de febrer proposant iniciatives que puguin contribuir a millorar la situació de les infraestructures de transport del nostre municipi i l'entorn.

Aquesta Moció, que s'ha treballat conjuntament amb Grups Municipals de Sant Boi, Torrelles i Sant Vicenç, proposa la creació un órgan intermunicipal per a participar a la Comissió d'Infraestructures del Baix Llobregat del Consell Comarcal vetllant per la millora del transport públic i les infraestructures de transport en aquesta àrea i representant aquests interessos davant la resta d'organismes competents per a exigir solucions a les problemàtiques de mobilitat que ens afecten.

Així mateix, la Moció demana als Grups Municipals que elevin aquesta problemàtica als grups parlamentaris per a què es pugui actuar en conseqüència i, per últim, es proposa l'impuls d'una plataforma ciutadana que, agrupant diferents sectors i col·lectius, aporti consistència a aquestes peticions.

Podeu consultar el contingut de la Moció clicant a: