Compromesos

Compromesos

Moció en suport als treballadors i treballadores de Solvay

PROGRÉS presenta la moció que posteriorment és consensuada i defensada conjuntament per tots els grups municipals del Consistori. Vista la situació de l'empresa Inovyn-Solvay, situada a Martorell, hem presentat una moció en què demanem a l'empresa i al Govern de l'Estat que cerquin les vies per garantir la continuitat de la fàbrica i dels llocs de treball que genera.

La planta situada a la nostra comarca, genera uns 500 llocs de treball directes i uns 2.000 indirectes al nostre entorn, per la qual cosa, un risc de tancament pot suposar un impacte molt important per a moltíssimes famílies dels pobles de la zona.

Podeu llegir la moció inicialment presentada per PROGRÉS al següent enllaç.