Compromesos

Compromesos

Reunió de PROGRÉS amb la Generalitat de Catalunya per l'ARE de la Riera de Can Solé

El Grup municipal de PROGRÉS s'ha reunit amb el Departament de Política Territorial i Obres Públiques per tractar les al·legacions que va presentar a l’ARE de la Riera de Can Solé.

Davant l'habitual manca d’informació per part del govern municipal PSC/ERC, el Grup Municipal de PROGRÉS va sol·licitar una reunió al Departament de PTOP. El proppassat dimecres 20 de maig els regidors de PROGRÉS Felip Castillo i Jesús Blanco i l'exalcalde Josep Comellas van reunir-se amb el Sr. Santiago Juan, subdirector general d’Actuació Urbanística, la Sra. Elisabet Cirici i el Sr. Miquel Roa, redactor del Pla Director de l'ARE del Baix Llobregat.

El Pla Director de l’Àrea Residencial Estratègica de la Riera de Can Solé, que implica una bona part del recinte fabril de la Colònia Güell, ha estat aprovat definitivament per la Generalitat el 13 de març d’enguany, mantenint 31.000 metres quadrats de sostre (210 habitatges i 3 naus d’oficines o industrials).

En aquesta reunió vam poder explicar i debatre els principals punts en què van incidir les al·legacions presentades per PROGRÉS:

- la necessitat de potenciar molt més la protecció de la riera i del seu paisatge més natural;

- l’excés de sostre respecte al sostre establert en el Pla General ( 8.000 metres quadrats de més);


- la impressió que el nou Pla ha considerat més les necessitats i la problemàtica del municipi de Sant Boi que les necessitats i la problemàtica del territori en el seu conjunt, i ha obviat qualsevol equipament que pogués afavorir i resoldre necessitats de Santa Coloma;


- i, principalment, l’exigència de trobar una solució als greus problemes de mobilitat del territori del marge dret del riu, entre Sant Vicenç i Sant Boi, que incideixen sobretot en el nostre municipi i el de Torrelles. Més encara considerant que el col·lapse, a les hores punta, de la BV-2002 s’agreujarà amb totes les actuacions urbanístiques que ja estan en curs i amb les projectades a curt i mitjà termini. La resolució d’aquest problema exigeix tant la millora de freqüència i de preu del transport públic, com l’arranjament de les rotondes de Sant Vicenç i de Sant Boi i de les connexions amb el viari principal d’autopistes i autovies.


El Pla de l'Entorn de la Colònia Güell

Per últim, parlant de la incidència que la crisi econòmica podria tenir en el desenvolupament dels diferents projectes, vàrem recalcar que la construcció dels habitatges del Pla de l'Entorn de la Colònia Güell, havia d’estar condicionada a l’execució prèvia de les dues connexions viàries entre la Via de Cornisa i la BV-2002: la de la Torre Salbana i la de la Riera de Can Solé.