Compromesos

Compromesos

Una altra mobilitat és possible

Des de l'inici d'aquesta legislatura de govern PSC/ERC ens hem anat fent ressò de la creixent problemàtica de la mobilitat al nostre municipi. Sabem que aquest és un tema vital, i per això vam potenciar processos participatius d'anàlisi i planificació estratègica que mostraven la necessitat d'una actuació estratègica planificada i seriosa. Ja no només dins el municipi sinó en el conjunt de poblacions que patim una situació de col·lapse de la xarxa viària i un transport públic insuficient.

El govern de PROGRÉS va afrontar el problema amb l'elaboració d'un Estudi de Mobilitat i els primers passos per a aplicar-lo, com la previsió del vial de comunicació directa de la Via de Cornisa amb Cesalpina.

En canvi, una de les primeres iniciatives del govern PSC/ERC va ser la reorganització del trànsit al nucli antic de Santa Coloma, sense tenir en compte el Pla de Mobilitat, ni dialogar amb col·lectius afectats ni amb l'oposició.

A l'immediatisme i improvisació descoordinada d'aquest govern ja hi estem acostumats... Com també és habitual que, un cop prèn decisions pel seu compte, si es troba amb el descontent de persones o col·lectius, aquest govern entoni la cantarella de què allò ja ho havia decidit el govern anterior...

Doncs bé, si algú té interès en conèixer què plantejava PROGRÉS en l'àmbit de la mobilitat, pot consultar l'Estudi de Mobilitat fet per un equip extern i independent en el marc del Pla Estratègic per a Santa Coloma i l'apartat corresponent del Programa PROGRÉS 2007-2011 (vegeu l'apartat de descàrregues al final de l'article).

Encara més, el PSC vota en contra de mocions que reclamen potenciar el transport públic i incloure el municipi a la zona 1del sistema tarifari, mesures que necessàriament han de formar part destacada del conjunt de solucions al problema.

Avui hi ha una sola via d'accés al nucli antic, Can Via i Cesalpina. Tot el trànsit passa per davant l'escola d'El Pla de les Vinyes, incrementant el perill i hipotecant l'autonomia dels infants. La única via de pujada fa donar una gran volta a qui viu al nucli urbà. El traçat actual dificulta la cohesió. S'ha perjudicat els comerços amb una ordenació que hi dificulta l'accés.

S'han aplicat les millors mesures per a una millor mobilitat? Hi ha alternatives al caos actual i no són tan complicades.

En temes d'aquesta importància es podria recuperar una certa unitat i deixar endarrera l'aillament i l'unilateralisme. Cal treballar amb visió de futur i no amb immediatesa, reprendre el diàleg i la participació en comptes d'actuar a batzegades i fer plantejaments estratègics i no pedaços que arriben tard i segons bufa el vent.

Veient el recorregut dels darrers temps, potser això és demanar massa...

----------
Descàrregues
Estudi de Mobilitat de Santa Coloma de Cervelló (2006)
[86 pàgines]
Presentació de la diagnosi de l'Estudi de Mobilitat [36 diapositives]
Presentació de les actuacions proposades per l'Estudi de Mobilitat [17 diapositives]
Apartat corresponent a mobilitat del Programa PROGRÉS 2007-2011