Preparant el 8 de març: Dones i Poder

Amb el Dia Internacional de les Dones a tocar, ens ha semblat interessant compartit una conferència del secretari general de l’ONU, Antonio Guterres, sobre Dones i Poder.

La podeu veure en video en la versió original en anglès en el següent enllaç, o llegir en la versión en espanyol a aquí.PROGRÉS presenta suggeriments a l'Avanç del PDU metropolità

El Pla Director Urbanístic (PDU) metropolità és un procés urbanístic de redefinició del planejament urbanístic vigent, el Pla General Metropolità (PGM) de 1976, que és obvi que necessita una actualització per fer front als nous reptes i necessitats, així com encaixar en les noves maneres d’entendre l’urbanisme i el territori metropolità.

Actualment el PDU metropolità es troba en tramitació, a través d’un procés complex i molt ampli.

L’any 2019 es va aprovar un document d’Avanç del Pla, per tal d’exposar-lo públicament i obrir un període d’informació pública i aportació de suggeriments, abans de passar a la fase de redacció del document final que s’haurà d’aprovar inicialment, provisional i definitiva en els propers mesos. 

El PGM de 1976 ha marcat durant més de 40 anys el desenvolupament urbanístic de l’àrea metropolitana. En el cas de Santa Coloma de Cervelló, les condicions definides en aquest Pla, han representat moltes dificultats urbanístiques, que encara patim, al no adequar-se a la realitat local i imposar condicions difícilment viables o adequades. 

En les darreres dècades, l’Ajuntament i propietats privades han promogut diverses modificacions del PGM per adequar l’urbanisme a la realitat concreta.

En el marc de la revisió que representa el PDU metropolità, tenim una oportunitat molt interessant per millorar, no només el planejament urbanístic local, sinó també per incorporar elements clau per definir un territori metropolità on els municipis petits, les realitats no urbanes i l’equilibri siguin tinguts en compte des d’una perspectiva actualitzada de sostenibilitat ambiental, social i econòmica. 

PROGRÉS segueix molt atentament el procés del PDU metropolità, per a garantir que els interessos de Santa Coloma i l’experiència que tenim de la gestió urbanística del municipi es tingui en compte. 

Amb aquest capteniment i capacitats, hem presentat suggeriments en el procés de participació i període d’Informació Pública sobre el document de l’Avanç del PDU

Els detallem a continuació: 

 • Ampliar el Parc Agrari del Baix Llobregat i incorporar mesures que facilitin la viabilitat de l’activitat agrícola de secà i a muntanya.
 • Integrar mesures del Pla Director de Muntanyes del Baix. 
 • Garantir els connectors biològics a través de rieres i espais naturals no urbanitzats. 
 • Apostar per un model de desenvolupament urbà sostenible, incorporant la transició energètica, la sostenibilitat i la mitigació del canvi climàtic. 
 • Incorporar i ser referent en l’aplicació de l’Agenda 2030 i els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS). 
 • Incorporar l’equilibri entre zones urbanes, espais naturals i l’estructura territorial i social dels municipis petits, permetent que perdurin models de municipis diversos, amb singularitats i on les persones habitants de municipis poc densos, puguin tenir garantida la igualtat d’oportunitats i accés a serveis públics.
Podeu consultar el document detallat presentat clicant aquí.

Al·legacions i gestions per un Tribut Metropolità més just!

L’alcaldessa Anna Martínez, com a consellera metropolitana, està promovent un seguit d’iniciatives, coordinant els municipis de la segona corona i duent negociacions amb l’AMB, per tal d’aclarir el mètode que l’AMB ha aplicat per al càlcul del Tribut Metropolità i aconseguir que els serveis associats a aquest tribut millorin a Santa Coloma.

En la seva condició d’alcaldessa i de consellera metropolitana, ha sol·licitat diverses reunions, en nom de diverses alcaldies de la segona corona metropolitana, per demanar explicacions sobre els mètodes de càlcul d’aquest tribu, que en alguns municipis han estat sorprenents, i per tal d’aconseguir que aquest deure que es comença a aplicar als municipis d’aquesta segona corona, es vegi justament correspost amb els drets i serveis metropolitans associats.

En aquest sentit, treballant de forma coordinada amb altres municipis igualment afectats, des de Santa Coloma s'han presentat al·legacions a l’AMB, i en la votació sobre aquest tribut de cara al 2020, la nostra alcaldessa i altres alcaldies de l'EPM (Entesa pel Progrés Municipal), s'han absentat del plenari del Consell Metropolità, per tal de mostrar el rebuig a la forma com s'està tramitant.

A continuació us resumim les al·legacions presentades i podeu consultar la moció aprovada al Ple Municipal de Santa Coloma aquí.


Peticions presentades en les al·legacions des de Santa Coloma de Cervelló:
 • Ampliar la bonificació del 50% del tribut a:
  • Famílies monoparentals, amb ingressos dels membres de la unitat familiar no superiors a 15.000 €.
  • Famílies, independentment de la seva tipologia, que tinguin un o més fills declarats amb discapacitats amb grau igual o superior al 50%, amb ingressos dels membres de la unitat familiar no superiors a 30.000 € si hi ha dos progenitors/tutors, o 15.000 € amb un sol progenitor/tutor. 
  • Famílies, amb independència de la seva tipologia, en les quals un o dos progenitors/tutors tinguin declarada discapacitat amb grau igual o superior al 50%, amb ingressos dels membres de la unitat familiar no superiors a 30.000 € si hi ha dos progenitors/tutor, o a 15.000 € amb un sol progenitor/tutor. 
  • Les vídues i els vidus amb ingressos dels membres de la unitat familiar no superiors a 15.000 €.
 •  Ampliar la reducció del 60% de la quota aplicada ja en el cas de béns residencials, al petit comerç de venda al detall i de proximitat present als pobles, com a mesura de protecció dels mateixos i consolidació d’una trama urbana viva i atractiva que construeix identitat de poble.
 • Ampliar l'exempció per a béns immobles que no superin el llindar fixat també en immobles destinats a l’ús social per part d’entitats sense afany de lucre, així com als comerços locals de proximitat que no arribin a aquest llindar.
 • Establir un pla d'inversions per donar una resposta adequada a les necessitats dels municipis de la segona corona, concretant inversions i accions a executar durant l’any 2020 en el pla de millora del servei de transport públic col·lectiu de passatgers i el calendari dels propers anys, així com la incorporació de la tarifació social en els títols de l’anomenada tarifa plana.
 •  Establir un criteri de càlcul homogeni per a la base del tribut metropolità de tots els municipis per evitar les diferències que s’han produït en l’exercici 2019.

Moment d'actuar: ens hi juguem la vida!

La Conferència del Clima de l'ONU que se celebra aquests dies a Madrid ho diu cal en el seu lema: "Temps d'actuar", però seran capaços els governs estatals d'adoptar, per fi, les mesures imprescindibles? Quin paper hi tenim la ciutadania i els municipis?


La Conferència del Clima té per objectiu intentar que els països del món arribin a acords sobre la reducció d’emissions de gasos d’efecte hivernacle (GEI), concretant així els acords de la Cimera de París en mesures concretes.

Els efectes del canvi climàtic sobre les nostres vides poden ser devastadors sinó hi posem remei: desplaçament de milions de persones, fenòmens climàtics extrems, augment del nivell del mar, reducció de la producció agrària...

Necessitem una transició ecològica. 
Per aconseguir una descarbonització total al 2050 és vital prendre mesures urgents i valentes que possibilitin una reducció d’emissions de GEI del 8% a l’any. 

Això implica canvis profunds en els nostres models de consum i producció. Caldrà reduir dràsticament el consum en general, la qual cosa té repercussions amb les nostres formes de vida, així com modificar el nostre model energètic per a substituir les energies fòssils per renovables. 

El paper de cadascú, i el del nostre poble
Per això les accions personals son molt importants, però cal exigir als governs que aquests canvis econòmics i polítics siguin possibles. I els municipis hem de ser pioners en aquesta lluita, per la proximitat amb la ciutadnania, pel paper transformador de les petites accions, per la capacitat d'articular ciutadanes i ciutadans, i per la pressió que podem fer sobre governs supramunicipals.

A Santa Coloma hi estem treballant. Hem declarat l'Emergència Climàtica al municipi, tenim previsions de canvis importants en la forma com gestionem els residus, la mobilitat, les relacions amb l'entorn o el consum, i des de PROGRÉS mantenim l'aposta prioritària en aquest àmbit.

Hem de prendre'n consciència, i convertir la informació i la mobilització que genera aquesta Conferència del Clima  en una oportunitat en la lluita contra l’emergència climàtica. Ens hi va la vida!

Si voleu saber més coses sobre l'emergència climàtica i com ens afecta i ens pot arribar a afectar a Catalunya, no us perdeu l'article i el video del Debat Obert de PROGRÉS sobre aquest tema (cliqueu aquí).

L'Emergència climàtica a debat

PROGRÉS dedica una nova edició de la iniciativa Debat Obert a l'Emergència ClimàticaEl dia 8 d'octubre vam celebrar un nou Debat Obert de PROGRÉS, on proposem reflexionar, informar-nos i compartir coneixement rellevant sobre temes d'actualitat i interès, amb l'objectiu de promoure l'esperit crític, la conscienciació i la generació d'opinió fonamentada a la nostra comunitat i la formació que ens permeti fer una millor acció de govern per part del Grup Municipal de PROGRÉS.

En aquesta ocasió, vam contar amb l'Anna Martínez, alcaldessa, la Susana Gaitán, regidora de Medi Ambient i l'expert Gabriel Borràs, responsable d'Adaptació de l'oficina de Canvi Climàtic de Catalunya.

Podeu accedir al contingut interessantíssim que ens va compartir el ponent en el següent video:


(preguem disculpeu la baixa qualitat de les imatges, que són extretes de l'streaming de la retransmissió en directe de l'acte).