Moció per reclamar al Departament d'Ensenyament el manteniment de les 4 línies de P3 al municipi el curs 2016-2017

Arran del posicionament del govern municipal, que ha reclamat el manteniment de les 4 línies de P3 a les escoles del municipi de cara al curs 2016-2017, el Ple Municipal d'abril ha aprovat per unanimitat sumar-se a la reclamació amb una moció consensuada amb tots els grups municipals.Transcribim la moció a continuació:

MOCIÓ DE L’AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE CERVELLÓ RECLAMANT ALS SERVEIS TERRITORIAL D’ENSENAYMENT EL MANTENIMENT DE LES 4 LÍNIES DE P3 DE LES ESCOLA DEL MUNICIPI PER AL CURS 2016-2017 
Arrel del procés d'accés als centres educatius públics que recentment ha acabat la seva fase de preinscripció, ha quedar palesa la necessitat ineludible de suplementar les dues línies de P3 que el Departament havia ofert al nostre poble (una a l’Escola del Pla de les Vinyes i l'altra a l’Escola de la Colònia Güell), a l’haver-nos situat en un total de 65 preinscripcions per als grups de P3.
Per altra banda, vist que el padró municipal conta actualment amb més de 80 nens i nenes nats l’any 2014, que hauran de fer el procés d’accés a les escola del municipi de cara al curs 2017-2018, ens trobem amb una previsió que pot fer necessàries 4 línies d’aquí a dos cursos.
A més, vistes les nombroses dificultats i complexitats que els nostres centres educatius estan patint els darrers anys, i les que encara estan per arribar, creiem que calen esforços per part del Departament per generar escenaris que facilitin la millora de les condicions de l’educació que s’hi ofereix.
Davant aquests fets, l’Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló es posiciona amb els següents
ACORDS
- Reclamem al Departament d’Ensenyament que, a l’haver superat els dos centres la preinscripció per una línia, es mantinguin per al curs vinent les 4 línies actuals, dues a cada centre.
- Traslladar aquests acords al director dels Serveis Territorials d’Ensenyament al Baix Llobregat, a la consellera d’Ensenyament, a les direccions i als Consells escolars dels centres educatius implicats, a les AMPAs, i al Consell Escolar Municipal.Santa Coloma de Cervelló, 28 d’abril de 2016


Moció per reclamar millores al transport públic a Santa Coloma de Cervelló

Al Ple Municipal del mes d'abril, es va aprovar per unanimitat una moció presentada conjuntament per tots els grups polítics representats al Consistori i amb el consens de la Plataforma per la Mobilitat de Santa Coloma de Cervelló.

La moció, treballada durant força temps en el si de la Plataforma per la Mobilitat, recull un relat detallat sobre la situació i el context del transport públic al nostre municipi, i reclama, una vegada més, la inclusió de Santa Coloma de Cervelló a la zona tarifària primera, la millora del servei del bus L76 que dóna servei a diversos nuclis del poble, que el nucli de Sant Roc tingui d'una vegada opcions d'accessibilitat en transport públic de connexió amb la resta del municipi i que es millori l'oferta de connexió en transport públic entre els municipis de les dues ribes del riu Llobregat.

Podeu llegir la moció aquí.


També podeu consultar mocions anteriors presentades per PROGRÉS relacionades amb aquest tema a:

Per unes millors condicions de transport públic a Santa Coloma
(moció presentada pel govern municipal i aprovada l'abril de 2010)

Moció de PROGRÉS referent al títol de transport per infants T-12
(moció presentada per PROGRÉS aprovada l'octubre de 2009)

Per un sistema de tarifes del transport públic més just 
(moció de PROGRÉS aprovada el desembre 2008)

Moció d'infraestructures de transports 
(aquesta moció presentada per PROGRÉS el febrer de 2008 va ser rebutjada amb els vots contraris d'altres grups municipals)