PROGRÉS presenta al·legacions al conveni de col·laboració entre INCASOL i l'Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló

Aquestes al·legacions de PROGRÉS, així com les presentades per l'Associació de Veïns i Veïnes de la Colònia Güell, han estat rebutjades per part de l'equip de govern PSC/ERC.

PROGRÉS presenta al·legacions al Conveni de col·laboració entre INCASOL i l'Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló en relació al desenvolupament del Sector Residencial Entorn de la Colònia Güell.

Tot i que la voluntat de PROGRÉS és aprovar el Conveni, volem fer un seguit de consideracions i al·legacions ja que, durant les negociacions mantingudes, ha mancat la comunicació envers la resta de grups opositors i entitats representatives del poble.

Per aquest motiu, des de PROGRÉS demanem:

En primer lloc, un llistat d'equipaments i infraestructures financiables on consti: un centre de dia per a persones grans, la rehabilitació dels edificis públics modernistes, ajuts al pla de restauració de façanes i cornisses i adquisició de sól agrícola per crear un zona de protecció.

En segon lloc, demanem que s'expliqui com es durà a terme el diàleg, consulta i participació en el municipi a l'hora de decidir les prioritats dels equipaments i infraestructures financiables.

Per últim, demanem que es restableixi el compromís de realitzar reunions periòdiques amb la Comissió de Seguiment.

Podeu consultar el document íntegre de les al·legacions presentades clicant a:
PROGRÉS presenta al·legacions al Projecte de Pla Territorial Metropolità de Barcelona

PROGRÉS presenta al·legacions al Projecte de Pla Territorial Metropolità de Barcelona per a què es tinguin en compte interessos del municipi de Santa Coloma de Cervelló.

En aquest sentit PROGRÉS proposa que s'incorpori al PTMB, en l'apartat on parla de delimitar un àmbit agroforestal de protecció especial anomenat MUNTANYES DEL BAIX, una protecció expressa de l'espai forestal i agrícola del municipi de Santa Coloma de Cervelló per a evitar-ne l'especulació urbanística i treballar per a la seva rendibilitat econòmica. També proposem que s'incorpori al PTMB la recuperació de l'ecosistema natural de rivera del riu Llobregat, que es defineixin clarament els límits de la façana de Santa Coloma amb el Parc Agrari, que es protegeixin les connexions biològiques i que es concreti la protecció de la Riera de Can Soler
Podeu consultar el document íntegre de les al·legacions presentades per PROGRÉS clicant a: