Per un sistema de tarifes del transport públic més just

PROGRÉS ha presentat al Pla Municipal de desembre de 2008 una moció reclamant un sistema tarifari per al transport públic més just.

La moció ha estat aporvada amb els vots favorables de PROGRÉS, ERC i CiU i el grup municipal del PSC hi ha votat en contra.

Podeu llegir el contingut de la moció aquí

Incloure les diferents perspectives en la urbanització dels terrenys de la colònia Güell

Les ciutats i els pobles són espais que, per anar bé, han de tenir en compte tant les necessitats dels diferents col.lectius de persones –dones, homes, criatures, joves, gent gran, discapacitats– com el màxim respecte al medi ambient.

Aconseguir-ho no és gens fàcil. Hi ha molts interessos que es contraposen al benestar de les persones i, no cal dir-ho, a l’equilibri del territori i preservació de l’entorn. Cal, doncs, tenir-ne consciència per fer-hi front. I en podem prendre consciència a partir de la recepció d'informacions de qualitat i de la participació de tots els grups humans que hi estan implicats. D'aquesta manera, la planificació territorial serà la millor possible per a la majoria de la ciutadania.

Històricament les dones, per exemple, no hem estat presents –o de manera molt minoritària– en el disseny i la planificació de les ciutats i els espais públics. Som només les principals usuàries dels espais dissenyats pels homes amb mentalitat d'home. És necessari, doncs, introduir la perspectiva de les dones en el disseny dels espais que fa servir tothom de manera comunal i dels espais privats per tal de millorar les condicions de vida de tota la societat. Nosaltres, en general, tenim molt més sentit pràctic ja que, per raons històriques, gestionem la vida dia a dia.

Quan es dissenya un espai urbà cal tenir en compte l’ús que n’han de fer la gent gran –també pel que fa referència al mobiliari urbà– els nens, nenes i joves en els seus jocs i desplaçaments, les dones que gestionen la relació amb els serveis i que, moltes vegades, circulen a peu per l’entorn; són necessaris espais ben il·luminats ja que la majoria de violacions i altres agressions tenen lloc en espais foscos.

Per tots aquest motius demanava en un dels últims Plens Municipals l'ampliació de la comissió de seguiment del projecte d’urbanització del Consorci de la Colònia Güell, per incorporar-hi les diferents perspectives, no únicament la de l'Associació per a la conservació de la colonia Güell, que malgrat intergrar molta gent, jo entre d’altres, segurament no pot representar per si sola les diferents perspectives i mirades.

Montserrat Vilajuliu

------------------------
Si us interessa el tema podeu trobar més informació a:
Jornades Urbanisme i Gènere, una visió necessària per a tothom
Generourban
Urbanismo con perspectiva de género

PROGRÉS amb Decidim.cat

Els regidors i regidores de PROGRÉS s’han adherit des d’un inici al manifest Decidim.cat

El passat diumenge 30 de novembre es va celebrar la primera trobada de càrrecs electes locals pel dret a decidir del poble català adherits al manifest Decidim.cat on van assistir la regidora Montse Vilajuliumembre del grup promotor del Manifest– i el regidor Jesús Blanco en representación de PROGRÉS.

Més de 200 alcaldes i regidors de Catalunya van assistir a la trobada i més de 1.100 càrrecs electes locals de gairebé 500 municipis del principat, Conflent, el País Valencià i les Illes Balears ja s’han adherit al Manifest.

Decidim.cat pretén articular un moviment ampli i transversal d’alcaldes, alcaldesses, regidors i regidores en favor del dret democràtic del poble català a decidir lliurement el seu futur, contribuir a generar un clima d’opinió favorable al dret de decidir en el si del municipalisme català i ajudar a fer conèixer internacionalment la reivindicació del dret de decidir del poble català.

Una de les propostes que s’han apuntat en aquesta trobada és la possibilitat d’iniciar un procés participatiu entre la ciutadania per a demanar opinió sobre el dret a l’autodeterminació de Catalunya.

El rebuig del PSC de Santa Coloma a la Moció en defensa de les finances locals

El Grup Municipal del PSC demostra no comprendre la moció que rebutja i actuar més per interès de partit que del municipi.

La moció presentada per PROGRÉS al proppassat Ple del mes de novembre en defensa de les finances locals va ser aprovada amb els vots favorables de PROGRÉS, ERC i CiU, i el vot en contra del PSC.

La Sra Marta Martínez (PSC), va justificar el seu rebuig dient que un paràgraf introductori de la moció "està en contra d'unes mesures preses pel president del Govern de l'Estat", referint-se al Plan español para el estímulo de la economia y el empleo y al Fondo extraordinario de inversión pública en el ámbito local que es va presentar el mateix dia del Ple.

Aquesta actuació del PSC de Santa Coloma ens porta a algunes reflexions:

- Quan es va presentar la moció, no es coneixia el darrer conill sortit del barret de Zapatero. A la Comissió Informativa del Ple el PSC va mostrar una intenció de vot favorable a la moció. Tres dies després en comptes de plantejar el suposat nou escenari (seguint l'aillament voluntari respecte els grup de la oposició, que comparteixen amb els companys de govern d'ERC) van canviar la seva intenció de vot.

- La justificació del vot negatiu es basa en un punt introductori de la moció, oblidant les propostes de pes que s'hi contenen.

- L'argument esgrimit és que el mateix dia de la votació el Govern espanyol ha anunciat que repartirà 8.000 M€ per a projectes a desenvolupar pels Ajuntaments com a mesura per a crear llocs de treball en la situació conjuntural de crisi actual. El PSC demostra no entendre que la moció demana un canvi estructural i ho contraposa a una mesura puntual i poc concreta, possiblement actuant més en interès del partit que del municipi.

- La mesura del govern espanyol repartirà els 8.000 M€ als ajuntaments en funció del volum de població. Sembla difícil que Santa Coloma pugui rebre un finançament rellevant d'aquest programa. Encara més sabent que per a rebre aquests diners s'ha de tenir un projecte específic, de nova planificació, preparat en un termini breu, no inclòs en el pressupost de 2009, no cofinançat per altres administracions, entre altres condicions molt específiques.

- La iniciativa del govern socialista és un pedaç per a fer front a la crisi i la sagnia de persones que engreixen l'atur, però no resol en absolut les dificultats economiques estructurals dels ajuntaments.

Podeu llegir informació complementària clicant a:
Moció de PROGRÉS en defensa de les finances locals

En el Ple de 27 de novembre de 2008 PROGRÉS ha presentat una moció en defensa de les finances locals davant dels pressupostos generals que l'Estat ha acordat per l'any 2009, on pràcticament es veuen congelats els fons destinats als governs locals.

Degut a l'actual situació de crisi econòmica el govern exigeix més responsabilitat als ajuntaments, un major protagonisme en les polítiques socials de proximitat i més disponibilitat de recursos. Contrariament, es veuen impossibilitats d'adaptar la seva política pressupostària al cicle econòmic fent un ús responsable del dèficit públic.

Per aquests motius, no es pot acceptar que l'Estat aboqui als ajuntaments a reduir les seves prestacions socials per no poder-hi fer front pressupostàriament, degut a unes tranferències de l'Estat insuficients. Per tant, es rebutja la congelació de transferències prevista i s'insta a una urgent modificació de Llei General d'Estabilitat Pressupostària (LLGEP), entre d'altres acords.

La Moció va ser aprovada amb els vots favorables de PROGRÉS, ERC i CiU, i el vot en contra del PSC.

Podeu llegir el contingut de la Moció clicant a:Es constitueix el Consorci Urbanístic per desenvolupar el nou sector residencial Entorn de la Colònia Güell

L’Incasòl i els ajuntaments de Santa Coloma de Cervelló i Sant Boi de Llobregat han signat el dia 19 de novembre de 2008 un conveni per promoure aquest sector residencial, amb capacitat per a 1.350 habitatges, la meitat dels quals seran protegits.

El conseller de Medi Ambient i Habitatge, en representació de l’Institut Català del Sò,l i els alcaldes de Santa Coloma de Cervelló i de Sant Boi de Llobregat, han signat aquest matí un conveni de col·laboració per constituir el Consorci Urbanístic que desenvoluparà el sector residencial "Entorn de la Colònia Güell".

Aquest sector residencial té una superfície de 40,82 hectàrees situades als termes municipals de Santa Coloma (39 hectàrees ) i de Sant Boi (prop de 2 hectàrees), i una capacitat per a 1.350 habitatges potencials, 675 dels quals seran amb diferents règims protegits. L’actuació té un pressupost de 32 milions d’euros.

Els terrenys del sector residencial queden limitats per les rieres de Can Soler i Can Julià, en sentit perpendicular al Llobregat (podeu veure l’abast del terreny afectat clicant a la foto de l’inici de l’article). El 83% del terreny es destinarà a espais lliures, equipaments i vialitat, i el 17% restant a sòl residencial i activitats econòmiques i comercials.

El Consorci Urbanístic que s’ha constituït haurà de coordinar l’actuació dels ens consorciats, redactar, si s’escau, i executar els instruments de planejament i els projectes d’urbanització necessaris, i establir els criteris i els mecanismes per al finançament dels diferents projectes d’infraestructures o dotacionals.

Actualment, els dos municipis afectats han aprovat provisionalment el Pla parcial del nou sector i resta pendent que la Comissió d’Urbanisme de Barcelona l’aprovi definitivament. Es preveu que les obres d’urbanització puguin començar el segon trimestre de 2009.

Han assistit a l’acte de signatura de constitució els responsables de les tres administracions signants, el director de l’INCASOL, el director general d’Habitatge i representants dels grups municipals. Per part de PROGRÉS han assitit a l’acte el regidor Jesús Blanco i la regidora Montse Vilajuliu.

Podeu consultar la notícia a mitjans de comunicació clicant aquí o al web del Departament de Medi Ambient i Habitatge clicant aquí.

Notícies relacionades aquí.

Moció de PROGRÉS en suport del personal de NISSAN

PROGRÉS va presentar al Ple Municipal del mes d'octubre una Moció en suport dels treballadors i treballadores afectats pels plans de l'empresa NISSAN MOTOR IBÉRICA que ha presentat un Expedient de Regulació de l'Ocupació que comporta l'acomiadament de 1.680 persones de la plantilla de la seva planta situada a Catalunya.

Alguns conciutadans i conciutadanes de Santa Coloma es veuen afectats directament per aquest ajustament de l'empresa NISSAN i la repercussió que comportaria aquest ERO en el conjunt d'empreses subministradores de la planta de NISSAN pot afectar encara a moltes més persones, algunes també del nostre municipi.

Aquesta Moció va ser treballada i consensuada amb la resta de Grups Municipals del consistori i aprovada per unanimitat.

Podeu llegir el contingut de la moció clicant a:

Debat Obert: la Llei d'Educació de Catalunya


Una cinquantena de persones assisteixen al Debat Obert de PROGRÉS sobre la Llei d’Educació de Catalunya (LEC).

Aquest nou Debat Obert de PROGRÉS ha permès conèixer amb més detall el projecte de LEC de la mà de Dolors Camats –diputada al Parlament (ICV) i ponent de la LEC–, Ricard Aymerich –president de la Federació de Moviments de Renovació Pedagògica de Catalunya– i Lluís Martínez Ujaldón –secretari de la FAPAC.

Els ponents han contextualitzat aquest projecte de Llei i n’han destacat les principals característiques, reptes i oportunitats que ofereix, i han donat elements molt útils per a poder seguir el procés de debat parlamentari d’aquesta Llei que properament tindrà lloc.

Després de les ponències, s’ha obert un debat amb les persones del públic, moltes d’elles professionals del món educatiu, en què s’han pogut contrastar opinions, i perspectives sobre aquesta Llei que, com totes les Lleis que afectes en sistema educatiu, està cridada a ser un pilar important de la nostra societat.

Com en altres ocasions, estem treballant per a què els continguts d’aquest Debat Obert siguin accessibles properament a través de publicació escrita i en vídeo al canal de PROGRÉS a YouTube.

Full informatiu 48

Podeu consultar el Full informatiu de PROGRÉS número 48 d'octubre de 2008


Continguts:
Les injustificades despeses de la 1a tinent d'alcalde
PROGRÉS
presenta al·legacions al PTMB

Les multes del Sr. Oró les paga el poble

PROGRÉS
als Plens Municipals

Nou curs, cares noves
Professionals de la política?

La deixadesa dels parcs infantils, una qüestió menor?
Podeu accedir als articles clicant a:

Georgina Saumell, nova regidora de l'Ajuntament per PROGRÉS

Al Ple Municipal de 25 de setembre de 2008 va prendre possessió de l'acta de regidora la companya Georgina Saumell.

La Georgina substituirà a la Vívian Escoda, que ha estat regidora del Grup Municipal de PROGRÉS des de l'inici d'aquesta legislatura i que, per motius personals i professionals, va deixar el càrrec al Ple del mes de juliol.
'La Vanguardia' publica una nota sobre la situació d'inseguretat del camí escolar de Santa Coloma

El diari La Vanguardia es fa ressò de la deixadesa de l'actual equip de Govern en l'àmbit de la seguretat i la vía pública.

En una nota d'opinió del regidor de PROGRÉS Jesús Blanco que podeu trobar avui, 24 de setembre de 2008, a La Vanguardia, el diari publica la denúncia per la situació d'inseguretat que es dóna al cami escolar del CEIP Colònia Güell, per on cada matí passa un munt de nens i nenes i les seves famílies per dirigir-se a l'escola.

Com ja ha denunciat repetides vegades PROGRÉS a través d'articles al web i fins i tot en sessió del Ple Municipal del ja llunyà mes d'abril, en mig d'aquest camí escolar encara es troba una caixa de llum provisional d'obra d'un edifici que ja està habitat i on les obres fa mesos que van acabar. En aquella ocasió, la regidora de Vía Pública, Sra Marta Martínez (PSC), tal i com recull l'acta d'aquell Ple, va respondre a la denúncia de PROGRÉS, textualment: "que té raó, que ja han anat els serveis tècnics, però que hi insistirà"

Al llarg d'aquest temps, la caixa de llums s'ha anat malmetent i suposa un clar perill per als i les vianants. Podeu llegir la nota d'opinió clicant aquí.

PROGRÉS presenta al·legacions al conveni de col·laboració entre INCASOL i l'Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló

Aquestes al·legacions de PROGRÉS, així com les presentades per l'Associació de Veïns i Veïnes de la Colònia Güell, han estat rebutjades per part de l'equip de govern PSC/ERC.

PROGRÉS presenta al·legacions al Conveni de col·laboració entre INCASOL i l'Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló en relació al desenvolupament del Sector Residencial Entorn de la Colònia Güell.

Tot i que la voluntat de PROGRÉS és aprovar el Conveni, volem fer un seguit de consideracions i al·legacions ja que, durant les negociacions mantingudes, ha mancat la comunicació envers la resta de grups opositors i entitats representatives del poble.

Per aquest motiu, des de PROGRÉS demanem:

En primer lloc, un llistat d'equipaments i infraestructures financiables on consti: un centre de dia per a persones grans, la rehabilitació dels edificis públics modernistes, ajuts al pla de restauració de façanes i cornisses i adquisició de sól agrícola per crear un zona de protecció.

En segon lloc, demanem que s'expliqui com es durà a terme el diàleg, consulta i participació en el municipi a l'hora de decidir les prioritats dels equipaments i infraestructures financiables.

Per últim, demanem que es restableixi el compromís de realitzar reunions periòdiques amb la Comissió de Seguiment.

Podeu consultar el document íntegre de les al·legacions presentades clicant a:
PROGRÉS presenta al·legacions al Projecte de Pla Territorial Metropolità de Barcelona

PROGRÉS presenta al·legacions al Projecte de Pla Territorial Metropolità de Barcelona per a què es tinguin en compte interessos del municipi de Santa Coloma de Cervelló.

En aquest sentit PROGRÉS proposa que s'incorpori al PTMB, en l'apartat on parla de delimitar un àmbit agroforestal de protecció especial anomenat MUNTANYES DEL BAIX, una protecció expressa de l'espai forestal i agrícola del municipi de Santa Coloma de Cervelló per a evitar-ne l'especulació urbanística i treballar per a la seva rendibilitat econòmica. També proposem que s'incorpori al PTMB la recuperació de l'ecosistema natural de rivera del riu Llobregat, que es defineixin clarament els límits de la façana de Santa Coloma amb el Parc Agrari, que es protegeixin les connexions biològiques i que es concreti la protecció de la Riera de Can Soler
Podeu consultar el document íntegre de les al·legacions presentades per PROGRÉS clicant a:

Moció de PROGRÉS: No a les 65 hores!

PROGRÉS presenta al Ple Municipal de 31 de juliol una moció sobre la decisió del Consell de la Unió Europea d’ampliar la jornada laboral a 65 hores setmanals.

Aquesta decisió és un nou clar retrocés en les condicions laborals de treballadors i treballadores i un pas més en la construcció d’una Europa que s’allunya cada cop més de l’Europa Social. Elimina drets aconseguits després d’anys i anys de lluites mitjançant febles mecanismes democràtics de presa de decisions.

La decisió, que ara haurà de ser debatuda al Parlament Europeu, representa un context de major dificultat per a la conciliació de la vida laboral i personal i familiar; una desregularització del mercat laboral i una precarització de la posició de les persones treballadores.

Per això PROGRÉS proposa mitjançant aquesta Moció que l’Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló rebutgi aquesta iniciativa, així ho faci saber a les instàncies supramunicipals implicades i es comprometi amb la construcció d’una Europa Social que garanteixi drets laborals i personals

Podeu llegir la moció clicant a

Moció de PROGRÉS contra la directiva de retorn de la Unió Europea

PROGRÉS presenta al proper Ple Municipal de 31 de juliol una moció de rebuig a l'aprovació de l'anomenada Directiva de Retorns de la Unió Europea que suposa un atemptat a als Drets Humans i als principis fonamentals de la llibertat i el dret a migrar.

Aquesta Directiva preveu, entre altres coses: una durada de detenció sense acusació de fins a 18 mesos, una pena sistemàtica de prohibició d'accés al territori de la Unió Europea de 5 anys, la privació de la llibertat per decisió administrativa i no judicial i una falta de protecció i garanties legals molt preocupant.

Tot això no fa més que criminalitzar la immigració i crear una Europa fortalesa tancada a la pròpia història d'emigracions i a la realitat d'un món desigual i injust.

Més informació a: Manifest "Aturem la directiva de la vergonya"

Podeu llegir la Moció clicant a

Moció de PROGRÉS per tal que es reconegui la importància del treball de les dones i la seva aportació històrica

PROGRÉS va presentar al Ple Municipal del passat 26 de juny una Moció per tal de demanar que es reconegui explícitament la importància del treball de les dones i la seva aportació històrica.

La Moció va ser aprovada per unanimitat i comporta per a part de l'Ajuntament l'acord per a:

- Reconèixer explícitament la importància del treball de les dones i la seva aportació històrica a les comunitats
- Promoure que qualsevol entitat, projecte de museu, o publicació basada en la història del nostre municipi incorpori la perspectiva de gènere.
- Procurar perquè a les escoles, llibres de text i educació del municipi es traballi la perspectiva de gènere.
- Promoure l’estudi, beques, conferències, tallers,... relacionats amb la història de les dones.
- Preparar adequadament totes aquelles persones que han de prendre decisions culturals per no seguir invisibilitzant les dones.
- Crear un arxiu històric (quan es tinguin els recursos disponibles) que pugui ser consultar tant per estudiants com per la població en general.

Podeu llegir el contingut de la Moció clicant a:


La veu de les Associacions de Veïns i Veïnes del municipi

Les Associacions de Veïns publiquen periòdicament La Font del Murri per a informar sobre coses del municipi i dels diferents nuclis del poble i sobre les seves opinions entorn a diferents temes que les afecten. A continuació ens fem ressò d'algunes de les coses de les que parlen en el darrer número de La Font del Murri, número 57 d'abril de 2008.

Problemes de mobilitat
A l'Editorial, les AAVV critíquen els seriosos problemes de mobilitat i els canvis en la circulació que l'actual govern municipal va aplicar fa uns mesos. Destacant les dificultats que comporta per a la mobilitat dins el municipi i que no es va tenir en compte el Pla de Movilitat que es va elaborar la legislatura passada.

L'Estafeta de Correus de la Colònia Güell
L'Associació per a la Conservació de la Colònia Güell denuncia el tancament de Correus a la Colònia Güell, deixant entreveure una actuació no del tot adequada per part del govern municipal.

Discriminació Cesalpina
La Junta de l'Associació de Veïns de Cesalpina critica la discriminació d'aquest nucli del poble en els pressupostos municipals de 2008, encara més en comparació amb els diners dedicats els últims anys per part del govern de PROGRÉS.

Podeu llegir els articles referenciats clicant a

Balanç d'un any perdut

Governar és, entre moltes coses, però especialment, planificar, dirigir, coordinar, preveure, avançar-se, tenir visió de futur, projectar i albirar el futur… Avui a Santa Coloma ens trobem amb un govern que no té projecte, no planifica, funciona per inèrcia, no està coordinat ni coordina i no ofereix direccions clares ni perspectives de futur per al municipi…

Un Programa de Govern inexistent
Ni al fer el pacte de govern, ni al llarg de l’any en què han governat junts PSC i ERC han estat capaços de fer un Programa de Govern, tot i que repetidament han dit que el farien públic. I no es tracta només de l’acció de fer públiques les línies d’actuació previstes. Es tracta de tenir les idees clares, previstes i planificades. No és d’estranyar que això no passi, doncs ja els seus programes electorals eren incomplerts, escassos i parcials. S’evidencia, doncs, que estem davant d’un pacte basat en el repartiment de poder. El resultat: un govern descoordinat, desunit i una manca de lideratge que provoca una gran paràlisi. Encara esperem les noves idees per a Santa Coloma promeses.

Vivint dels projectes de PROGRÉS
Els pocs grans projectes realitzats o en marxa en aquest any, van ser programats iniciats o posats en marxa pel govern de PROGRÉS (camp de futbol, ampliació de l’escola, ampliació del cementiri, plaques solars al pavelló, clavegueram del carrer Baix Llobregat...) i les propostes que s’han fet pels propers anys majoritàriament són continuïtat de projectes i planificacions fetes per governs anteriors.

Menyspreu a l’oposició
El que sí ha canviat és l’actitud vers els Grups Municipals de l’oposició. Comunicació inexistent, informació insuficient i un tracte en ocasions al límit de les regles democràtiques. Lamentem que en temes estratègics pel futur com, per exemple, els planejaments urbanístics urbans o industrials, se’ns ha negat sistemàticament la informació i, en algun cas,ha estat a última hora que se’ns ha informat de fets consumats. Esperem que es canvïi l’actitud, pel bé de la democràcia al municipi i perquè la política dóna voltes i el futur és incert.

Desatenció a les entitats i la ciutadania
La política d’enrocament també s’ha traslladat a l’àmbit de la relació amb les entitats i de la participació ciutadana. Falta informació, relació, atenció i un tracte a les entitats com s’hauria d’esperar d’una administració. Els processos de participació no només s’han aturat, sinó que s’han obviat resultats ja compartits amb la ciutadania.

Tot plegat, el balanç del primer any del govern PSC/ERC és un cúmul de despropòsits. No tot es pot explicar per la inexperiència o donant les culpes al govern anterior, com van dient. El principal problema és la desunió, les crisis internes, la falta de coordinació, la manca de projecte i que el vestit de l’Ajuntament, a aquest govern, li queda massa gran.

I el pitjor de tot és que qui més perd és el poble de Santa Coloma, perquè el municipi i l’entorn si que avancen sense parar encara que l’Ajuntament es quedi endarrere. Cal actuar, preveure, planificar, avançar-se o el temps perdut serà molt difícil de recuperar.

A l’altre extrem, PROGRÉS porta un any d’oposició activa, ferma i responsable i prenent la iniciativa en diversos temes dels quals hem reclamat informació, fet gestions o presentat mocions al Ple Municipal. Hem estat recollint i vehiculant nombroses protestes d’entitats, col•lectius i persones del poble, intentant oferir solucions alternatives i hem mantingut el nord de les propostes i compromisos del nostre Programa 2007-2011 –un veritable programa ambiciós, complert, innovador i fruit de l’experiència i la participació– i en contínua implicació al municipi i construcció d’un projecte al servei de Santa Coloma.

El rebuig del govern a la moció d'infraestructures

Fa unes setmanes informàvem que la moció presentada per PROGRÉS per la millora de les infraestructures viàries i el transport públic del nostre entorn. Aquesta Moció va ser rebutjada per l'Equip de Govern PSC/ERC, amb l'excusa que ja estaven fent les gestions necessàries.

La moció proposava crear un grup intermunicipal (Sant Boi, Sant Vicenç, Torrelles i Santa Coloma) per poder presentar amb més força a la Generalitat la problemàtica del transport i de les comunicacions viàries i ferroviàries dels nostres pobles, i exigir solucions. També proposàvem propiciar des dels Ajuntaments plataformes ciutadanes (Associacions de Veïns i Veïnes, entitats, empresariat, sindicats...) amb la mateixa finalitat.

PROGRÉS va presentar aquesta moció perquè 16 anys de govern municipal ens han ensenyat que davant les administracions superiors (Consell Comarcal, Diputació, Generalitat i Estat) tota força és poca per presentar les nostres problemàtiques i cercar-hi solucions. Dir que l’Equip de Govern ja està treballant aquests temes i pensar que sols, sense la col·laboració ciutadana i la força d’una comissió intermunicipal, poden resoldre aquests problemes és, pel cap baix, ingenu i arriscat.

No calia que en el Ple Municipal diguessin que hi estaven treballant. És obvi que ho havien de fer, i no era aquesta la finalitat de la moció. El que proposàvem és l’establiment de la força que dóna el conjunt dels 4 municipis afectats i l’empenta de les plataformes ciutadanes, conscients de la problemàtica, però orfes d’un lideratge dels Ajuntaments.

Crec que en el rebuig a la moció de PROGRÉS i a l'oferta de diàleg que l'acompanyava han intervingut més interessos de partit dels grups que formen el Govern, i aquella tendència de a l’oposició ni aigua, que no pas una visió ampla de govern.

No vull centrar la crítica en una manera de fer, vull demanar a l'Equip de Govern que reflexioni, sigui conscient del que ens hi juguem i lideri la formació de la comissió intermunicipal i de les plataformes ciutadanes. Si és així, PROGRÉS estarà a punt per a treballar en benefici del poble.

Josep Comellas

Full informatiu 47

Podeu consultar el Full informatiu de PROGRÉS número 47 de maig de 2008


Continguts:
Balanç d'un any perdut
El rebuig del Govern a la Moció d'Infraestructures

La participació s'esfuma
Salut i mobilitzacions

A Santa Coloma necessitem l'Institut
Informació dels Plens Municipals

Podeu accedir als articles clicant a: