COMUNICAT DE PROGRÉS SOBRE LA SITUACIÓ D'EXCEPCIONALITAT POLÍTICA QUE VIVIM A CATALUNYA

Davant la situació d'excepcionalitat que s'està vivint a Catalunya, arran de la convocatòria del Referèndum per a l'autodeterminació de Catalunya per part del Govern de la Generalitat de Catalunya i de la reacció desmesurada i inacceptable en contra de l'autonomia de Catalunya i dels principis democràtics per part del Govern de l'estat espanyol, PROGRÉS vol expressar el següent:


  • És una evidència que la situació política de la relació de Catalunya amb l'estat espanyol requereix, des de la temps, un procés de debat i un replantejament que reclama una enorme majoria de la ciutadania catalana. És, sense dubtes, un dels principals reptes polítics que tenim sobre la taula tant a Catalunya com a l'estat.
  • Com qualsevol conflicte polític en una societat democràtica, la resolució ha de ser ineludiblement a través del debat, la negociació i, finalment, a través d'una consulta a la ciutadania, que té l'última paraula.
  • Lluny d'aquesta obvietat, el Govern de l'estat espanyol fa anys que fa cas omís de les evidents mostres de la ciutadania i les institucions catalanes, que reclamen pacíficament, majoritària i reiterada, poder decidir democràticament sobre la seva relació amb l'estat espanyol.
  • L'enrocament del govern espanyol, i la contínua suma de greuges imposats des del govern espanyol al normal funcionament i desenvolupament del nostre país (en educació, infraestructures, drets socials, etc.), l'autonomia i la sobirania de Catalunya, ha dut aquest conflicte polític a un punt insostenible i ha tallat de rel les opcions lògiques per avançar en una entesa acordada.
  • La democràcia és la via reclamada i lògica per resoldre els conflictes polítics, però lluny d'això, davant la convocatòria per part del Govern de la Generalitat de Catalunya del referèndum per a l'autodeterminació de Catalunya, el proper 1 d'octubre, l'estat espanyol ha actuat de forma repressiva, amb un excés de força i, com sempre, una incapacitat manifesta i nul·la voluntat d'interpretar el context que es viu a Catalunya i cercar vies reals de solució.
  • RECLAMEM NOVAMENT LA NECESSITAT DEL REFERÈNDUM A CATALUNYA PERQUÈ LA CIUTADANIA PUGUI DECIDIR EL FUTUR POLÍTIC DEL PAÍS.
  • DENUNCIEM L'ACTUACIÓ DEL GOVERN DE L'ESTAT ESPANYOL EN ELS DARRERS ANYS, IMPOSSIBILITANT QUE S'HAGI POGUT AVANÇAR EN LA RESOLUCIÓ DEMOCRÀTICA AL CONFLICTE.
  • DENUNCIEM L'ACTUACIÓ DELS DARRERS DIES DEL GOVERN DE L'ESTAT ESPANYOL, AMB UN ATAC LEGALMENT QÜESTIONABLE I DEMOCRÀTICAMENT REPROVABLE A LES INSTITUCIONS, L'AUTONOMIA CATALANES I ELS DRETS FONAMENTALS DE LA CIUTADANIA

CRIDEM A LA MOBILITZACIÓ CIUTADANA PER DEFENSAR PACÍFICAMENT LES LLIBERTATS, LA DEMOCRÀCIA, ELS DRETS CIUTADANS, LA SOBIRANIA DE CATALUNYA I LES NOSTRES INSTITUCIONS.