Moció contraria al projecte EUROVEGAS al Baix Llobregat

PROGRÉS presenta una moció contraria al projecte Eurovegas a la comarca, recolzant la declaració "Per un desemvolupament de qualitat, no al model que representa Eurovegas" del Centre d'Estudis Comarcals del Baix Llobregat

PROGRÉS va presentar al Ple celebrat el passat dia 31 de maig una moció de recolzament a la declaració del Centre d'Estudis Comacals del Baix Llobregat en què es fa una anàlisi prou argumentada i aprofundida sobre el que pot representar per la nostra comarca el projecte Eurovegas que el govern de la Generalitat de Catalunya està negociant amb l'empresari Sheldon Adelson, de Las Vegas Sands Corporation.

Bàsicament la nostra proposta argumenta la posició contrària al projecte per les següents raons:

- El dèficit democràtic i de transparència que s'està seguint en la negociació d'aquest projecte i la seva implantació. La manca d'informació entenem que no és el que caldria ja no només a nivell de ciutadania, sinó especialment amb el territori implicat.

- El trencament d'un consens territorial construït al llarg de molts anys i recolzat per nombroses normatives, plans territorials, projectes de desenvolupament i el propi Parc Agrari, que es veurien plenament afectats.

- El model de desenvolupament que planteja Eurovegas és precisament el contrari del model territorial actual. La riquesa del Delta del Llobregat, el Parc Agrari i l'aqüífer (espais reconeguts internacionalment i bàsics per al model d'àrea metropolitana que conformem amb l'urbs barcelonina) o la producció agrària que nodreix aquesta àrea metropolitana i que representa una activitat econòmica activa quedaria substituïda per un model econòmic basat en l'aprofitament urbanístic, la construcció, unes càrregues d'inversió pública importantíssimes, un replentejament de drets i legislacions assolit després de molts esforços... D'un model sostenible a un model clarament insostenible!

- L'impacte territorial, social i de tot àmbit que representaria Eurovegas pot tenir repercussions irreversibles.

Cal cercar vies per alleujar la crisi que patim, però no podem pagar qualsevol preu per aconseguir-ho. I perdre el nostre territori, un dels elements vertebradors de la nostra comarca i reproduir el model de desenvolupament que ens ha portat a la crisi actual no ens sembla que sigui el camí.

La moció es va aprovar amb els vots favorables de PROGRÉS i ERC, l'abstenció de CiU, VISC-C i PSC i el vot en contra de PP.

Podeu descarregar la moció aquí


També podeu llegir l'article sobre Eurovegas publicat al Full informatiu de PROGRÉS de maig/juny de 2012 aquí.