Preparant el 8 de març: Dones i Poder

Amb el Dia Internacional de les Dones a tocar, ens ha semblat interessant compartit una conferència del secretari general de l’ONU, Antonio Guterres, sobre Dones i Poder.

La podeu veure en video en la versió original en anglès en el següent enllaç, o llegir en la versión en espanyol a aquí.PROGRÉS presenta suggeriments a l'Avanç del PDU metropolità

El Pla Director Urbanístic (PDU) metropolità és un procés urbanístic de redefinició del planejament urbanístic vigent, el Pla General Metropolità (PGM) de 1976, que és obvi que necessita una actualització per fer front als nous reptes i necessitats, així com encaixar en les noves maneres d’entendre l’urbanisme i el territori metropolità.

Actualment el PDU metropolità es troba en tramitació, a través d’un procés complex i molt ampli.

L’any 2019 es va aprovar un document d’Avanç del Pla, per tal d’exposar-lo públicament i obrir un període d’informació pública i aportació de suggeriments, abans de passar a la fase de redacció del document final que s’haurà d’aprovar inicialment, provisional i definitiva en els propers mesos. 

El PGM de 1976 ha marcat durant més de 40 anys el desenvolupament urbanístic de l’àrea metropolitana. En el cas de Santa Coloma de Cervelló, les condicions definides en aquest Pla, han representat moltes dificultats urbanístiques, que encara patim, al no adequar-se a la realitat local i imposar condicions difícilment viables o adequades. 

En les darreres dècades, l’Ajuntament i propietats privades han promogut diverses modificacions del PGM per adequar l’urbanisme a la realitat concreta.

En el marc de la revisió que representa el PDU metropolità, tenim una oportunitat molt interessant per millorar, no només el planejament urbanístic local, sinó també per incorporar elements clau per definir un territori metropolità on els municipis petits, les realitats no urbanes i l’equilibri siguin tinguts en compte des d’una perspectiva actualitzada de sostenibilitat ambiental, social i econòmica. 

PROGRÉS segueix molt atentament el procés del PDU metropolità, per a garantir que els interessos de Santa Coloma i l’experiència que tenim de la gestió urbanística del municipi es tingui en compte. 

Amb aquest capteniment i capacitats, hem presentat suggeriments en el procés de participació i període d’Informació Pública sobre el document de l’Avanç del PDU

Els detallem a continuació: 

  • Ampliar el Parc Agrari del Baix Llobregat i incorporar mesures que facilitin la viabilitat de l’activitat agrícola de secà i a muntanya.
  • Integrar mesures del Pla Director de Muntanyes del Baix. 
  • Garantir els connectors biològics a través de rieres i espais naturals no urbanitzats. 
  • Apostar per un model de desenvolupament urbà sostenible, incorporant la transició energètica, la sostenibilitat i la mitigació del canvi climàtic. 
  • Incorporar i ser referent en l’aplicació de l’Agenda 2030 i els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS). 
  • Incorporar l’equilibri entre zones urbanes, espais naturals i l’estructura territorial i social dels municipis petits, permetent que perdurin models de municipis diversos, amb singularitats i on les persones habitants de municipis poc densos, puguin tenir garantida la igualtat d’oportunitats i accés a serveis públics.
Podeu consultar el document detallat presentat clicant aquí.