Moció de PROGRÉS: per una nova llei de l'avortament

PROGRÉS va presentar al Ple Municipal del passat 28 de febrer una Moció per tal de demanar una nova llei que reconegui l'avortament per la lliure decisió de les dones i integrat dintre la xarxa sanitària pública.

Davant la persecució política, judicial policial i mediàtica de dones i professionals que practiquen interrupcions voluntàries de l'embaràs, volem mostrar el rebuig a aquesta "cacera de bruixes" que viola els drets fonamentals de les dones. Aquests fets posen de manifest les mancances de l'actual llei de l'avortament.

Per això, vam proposar al Ple
Municipal l'aprovació d'aquesta moció que denuncia l'actual llei de l'avortament, reclama una nova llei que, entre altres, legalitzi l'avortament per lliure decisió de les dones i integrat dintre la xarxa sanitària i demana que es protegeixin els drets de les dones i dels i les professionals.

La Moció va ser aprovada per unanimitat


Podeu llegir el contingut de la Moció clicant a:

Canvis a l'equip de govern

La regidora Sra. Lídia Calabuig (PSC),
deixa la regidoria d'Educació i Medi Ambient


Educació i Medi Ambient serà, a partir d'ara, en mans de la fins ara regidora de Sanitat i Indústria, Sra. Lluïsa Márquez (PSC), i la Sra. Calabuig es responsabilitzarà de Sanitat i Indústria.

La Sra. Calabuig deixa la regidoria per falta de temps per a dedicar-s'hi, després d'uns mesos que s'han caracteritzat per una gestió clarament insatisfactòria: la relació amb la comunitat educativa ha deixat molt a desitjar, s'ha deixat perdre una iniciativa clau com el Projecte Educatiu de Ciutat, en Medi Ambient no hi ha hagut iniciativa política i en Educació no s'ha tingut clar què fer i com fer-ho. Ens preguntem si la falta de temps de dedicació afectarà de la mateixa manera a les responsabilitats que a partir d'ara tindrà en temes importants, especialment en aquests moments, com la Sanitat i la Indústria.

La nova regidora d'Educació i Medi Ambient té ara una feina complexa i abundant per a recuperar l'acció de govern tant necessària en dos temes que des de PROGRÉS considerem cabdals per al futur del municipi. Fins ara la Sra. Márquez s'ha mostrat invisible en les seves funcions al govern, esperem que ara sigui capaç de fer front a un repte majúscul i que aquest canvi de regidories no sigui un simple canvi de cromos o un exemple de desgavell en l'equip de govern.

Moció d'infraestructures de transports

PROGRÉS presenta una Moció al Ple Municipal del proper 28 de febrer proposant iniciatives que puguin contribuir a millorar la situació de les infraestructures de transport del nostre municipi i l'entorn.

Aquesta Moció, que s'ha treballat conjuntament amb Grups Municipals de Sant Boi, Torrelles i Sant Vicenç, proposa la creació un órgan intermunicipal per a participar a la Comissió d'Infraestructures del Baix Llobregat del Consell Comarcal vetllant per la millora del transport públic i les infraestructures de transport en aquesta àrea i representant aquests interessos davant la resta d'organismes competents per a exigir solucions a les problemàtiques de mobilitat que ens afecten.

Així mateix, la Moció demana als Grups Municipals que elevin aquesta problemàtica als grups parlamentaris per a què es pugui actuar en conseqüència i, per últim, es proposa l'impuls d'una plataforma ciutadana que, agrupant diferents sectors i col·lectius, aporti consistència a aquestes peticions.

Podeu consultar el contingut de la Moció clicant a:

La nova Llar d’Infants de la Colònia Güell haurà d’esperar

L’equip de govern municipal no contempla en els propers quatre anys fer un nova llar d’infants a la Colònia Güell, tal com tenia previst l’equip de PROGRÉS (així figurava en el nostre Programa 2007-2011).

Al presentar les prioritats del govern actual pels propers cinc anys (a través del PUOSC 2008-2012) no hi cap referència a aquest necessari equipament. Al preguntar a l’equip de govern PSC/ERC, responen que està prevista l’ampliació de la Llar d’Infants Rojas Feliu de Santa Coloma i que es mantindrà la de la Colònia Güell com fins ara. És a dir, no tenen previst fer-ne una de nova.

Aquesta manca de previsió i de planificació de futur pot esdevenir un greu problema de manca de places a les Llars d’Infants del nostre municipi. Passar per alt que Santa Coloma és actualment el segon municipi de Catalunya amb l’índex de natalitat més alt i el que això comporta és un greu desconeixement de la realitat del nostre poble i de les seves necessitats.

No avançar-se a les previsions, demanant la cessió dels terrenys anticipadament i impulsant la nova Llar amb urgència és perdre un temps valuós que després serà difícil de recuperar. El projecte de tenir una nova línia de 0 a 1 anys pel proper curs també a la Llar de la Colònia Güell, com es va fer per aquest curs a Santa Coloma, ja no es podrà realitzar.

D’altra banda, l’actual edifici de la Llar de la Colònia s’haurà de deixar a finals del proper curs per no adaptar-se a la normativa i, per tant, és un motiu més per a planificar amb la celeritat la construcció d’una nova Llar amb més places i amb tots els requisits normatius adients.

Perquè no s’ha fet? Sembla que l’equip de govern té altres prioritats que no passen per l’educació. Ho veiem en cadascuna de les decisions que prenen en aquesta matèria. Pensem que s’equivoquen i que aquesta forma d’actuar és una hipoteca per al futur del municipi. Les Llars d’Infants són avui, més que mai, una necessitat vital per a les famílies del nostre poble.

Espero que l’equip de govern es replantegi aquesta situació i rectifiqui a temps.

Felip Castillo - fcastillo@progres.cat

Debat obert: l'Ètica en la Política

La qualitat de les reflexions i l'èxit de participació fan d'aquest nou Debat Obert un important referent per a la política de PROGRÉS

El passat dissabte 2 de febrer PROGRÉS va organitzar un nou Debat Obert a la ciutadania, en aquesta ocasió sobre el tema de l'Ètica en la Política.
Una seixantena de persones van participar a l'acte que va tenir com a ponents en Josep Comellas, exalcalde de Santa Coloma de Cervelló, na Montse Gibert, exalcaldessa de Sant Boi de Llobregat i en Joan Ramell, exalcalde de Torrelles de Llobregat.

Tant les ponències com el posterior debat -tot sopant- van oferir reflexions molt interessants a l'entorn de l'Ètica, la Política, el lligam entre aquests dos conceptes avui en dia i com s'hauria de plantejar el futur per a garantir que la Política sigui el més ètica i fidel a la seva raó de ser possible. Sense dubte, les idees i propostes que s'extreuen d'aquest acte dibuixen un bon full de ruta per a l'acció de PROGRÉS.

La voluntat de PROGRÉS de continuar fent un política compartida, oberta i amb uns principis ben fixats en la ciutadania, lligat amb l'interès que ha despertat aquest debat i la qualitat i profunditat dels continguts debatuts fan que estiguem treballant per a què properament es pugui disposar d'un document electrònic amb les ponències i el resum del debat i del vídeo de l'acte, en obert i a través de www.progres.cat i del canal de PROGRÉS a la plataforma YouTube.

Llegir la notícia del debat a Vilaweb [>]