Rebuig a les reformes energètiques del govern del PP

Les regidories de Promoció Econòmica i de Medi Ambient de l'Ajuntament van presentar al Ple Municipal de novembre de 2013 una moció de rebuig a les reformes que el govern espanyol del PP està fent i preveient en el sector de l'energia i que comporta importants increments del cost de l'energia i penalitza les energies renovables.

Aquestes reformes, comporten un increment del cost de l'energia, amb especial afectació a la ciutadania i a les famílies amb menys recursos, augmentant el fenòmen conegut com a pobresa energètica, que es calcula que ja afecta al 10% de la població.

A més, el sector de la producció energètica sostenible/renovable es veu afectat de forma dràstica, amb la retirada de primes a aquest tipus de producció que, al contrari, s'hauria de promoure més i tot per  avançar cap a un futur més sostenible, i l'aturada de projectes d'inversió i instal·lacions d'aquest sector que ha quedat greument tocat.

L'increment dels preus i l'aturada de projectes, tant propis com d'inversió privada als municipis, afecta també de forma significativa els Ajuntaments, sumant una dificultat més a les ja existents per al seu funcionament.

En el cas de l'Ajuntament de Santa Coloma, aquestes reformes del govern espanyol han comportat majors dificultats per assolir el Pla d'Acció d'Energia Sostenible al que estem compromesos a través del Pacte d'alcades i alcaldesses per l'energia Sostenible subscrit a principis d'aquesta legislatura; la cancel·lació de projectes d'inversió per produir energia fotovoltaica en equipaments municipals; així com una major dificultat econòmica per als pressupostos futurs, als que haurem de seguir incrementant els diners dedicats a consum energètic mentre el mateix govern espanyol ens limita el creixement de la despesa en altres temes actualment imprescindibles (serveis socials, educació, etc.).

Podeu llegir la moció clicant aquí o descarregar-la clicant aquí

Ara, més que mai: Moció en motiu del Dia Internacional contra la violència envers les Dones.Al passat Ple Municipal de novembre i amb motiu del Dia Internacional contra la violència envers les Dones, la Regidoria de Polítiques d'Igualtat va presentar, amb el recolzament de la resta de grups (menys el PP), una moció que es va aprovar per unanimitat i que no és un mer tràmit que exigeix la data del 25 de novembre.

La moció d’aquest any fa una especial menció de la situació concreta que aquest fenomen suposa en aquest moments, conseqüència de la crisi global i, concretament, de la preocupant reducció de les partides de protecció a les víctimes duta a terme per part del govern del PP a l’Estat espanyol.

No pot obviar aquesta moció el record a les víctimes d’aquesta execrable violència, posant especial èmfasis en la baixada d’edat de les persones implicades (víctimes i agressors) que deixa de manifest una malaltissa percepció del que ha d’ésser l’afecte i l’atracció, clarament influenciada per una societat en franca regressió en matèria de drets i uns poder legislatiu, executiu i judicial cada cop menys sensibles a aquesta xacra.

Finalment, la moció es determina en el següents acords:

Primer.- Manifestar la nostra solidaritat amb les dones que han patit i pateixen violència masclista, a Catalunya i arreu, i condemnar totes i cadascuna d’aquestes violències que atempten contra les dones, contra la seva llibertat, seguretat i tots els seus drets. Reconèixer l’existència d’una violència de gènere real i concreta envers les dones que amenaça la seva integritat psicològica i física.

Segon.- Instar els poders públics, a l’àmbit polític i institucional, a lluitar contra la violència masclista i a posar a disposició els recursos públics necessaris per prevenir i actuar sobre les causes estructurals d’aquesta xacra. Continuar desplegant, invertir i deslliurar de les retallades de la inversió pública les polítiques d’equitat entre dones i homes, els serveis d’atenció a les dones i la formació especialitzada en perspectiva de gènere als i les professionals dels diversos sectors de l’àmbit públic, com seguretat i justícia, educació, comunicació, acció social i salut.

Tercer.- Instar els governs a desenvolupar serveis i oferir la col·laboració pública, de manera efectiva, a les xarxes d’atenció i prevenció a tots els tipus de violència masclista existents en l’àmbit social, jurídic i de salut, tant d’iniciativa pública com d’entitats socials.

Quart.- Donar trasllat d’aquests acords a l’Associació de Dones pels 4 Cantons, a la Federació de Dones del Baix Llobregat, a l’Institut Català de les Dones, als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya i al Ministerio de Servicios Sociales, Sanidad e Igualdad.

Podeu llegir la moció aquí o descarregar-la aquí.

En favor d'una nova regulació de les hipoteques i de la dació en pagament

PROGRÉS recolza la reforma de la llei hipotecària que s'ha estat reclamant des de la societat civil i que es recull en la ILP que ha arribat al Congrés de Diputats i potenciarà mesures concretes a l'Ajuntament per minimitzar els efectes dels desnonaments i per denunciar la injustícia que representa l'actual legislació per a les persones que es troben en dificultats per fer front a la seva hipoteca.

Recentment la mobilització ciutadana ha aconseguit que la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) de la dació en pagament retroactiva, la paralització dels desnonaments i el lloguer social s'hagi admès a tràmit al Congrés dels diputats.


Sense dubtes una bona notícia que s'ha de veure ampliada per una tramitació que acabi aprovant una llei que reculli les propostes de la ILP i dóni respostes i solucions reals, justes i adaptades a la realitat a un problema social de primera magnitut.

En aquest sentit, PROGRÉS ha participat en la proposta i aprovació de les dues mocions següents en el Ple Municipal de l'Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló.

Moció per prevenir els desnonaments de la residència habitual, presentada per PROGRÉS i ERC al Ple de desembre de 2012 i aprovada per unanimitat.

Moció reclamant a l’Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló que no cobrila Plusvàlua a les persones  desnonades, presentada conjuntament pels Grups Municipals de PROGRÉS, CIU, ERC, PP, VISCC i PSC i aprovada també per unanimitat.

Com a resultat d'aquestes mocions, entre altres, l'Ajuntament:


- Dóna suport als col·lectius que reivindiquen una regulació socialment més justa en relació amb el deute hipotecari i els desnonaments.

- Insta el Govern de l’Estat a una suspensió dels desnonaments de la residència habitual.
- Expressa el desacord amb l’obligació dels ajuntaments, i particularment de les policies locals, d’haver de col·laborar en els processos de desnonament i s'insta el Govern de l’Estat perquè reguli l’objecció de consciència en aquests casos.
- Insta les entitats bancàries perquè suspenguin tots els processos de desnonament.
- Prioritzarà la contractació de serveis bancaris amb aquelles entitats que hagin suspès els desnonaments i demostrat una actitud socialment responsable.
- Estudia la fórmula per no cobrar la plusvàlua a les persones desnonades a l’espera que l’Estat canviï la legislació per així fer-la pagar als bancs.