Ara, més que mai: Moció en motiu del Dia Internacional contra la violència envers les Dones.Al passat Ple Municipal de novembre i amb motiu del Dia Internacional contra la violència envers les Dones, la Regidoria de Polítiques d'Igualtat va presentar, amb el recolzament de la resta de grups (menys el PP), una moció que es va aprovar per unanimitat i que no és un mer tràmit que exigeix la data del 25 de novembre.

La moció d’aquest any fa una especial menció de la situació concreta que aquest fenomen suposa en aquest moments, conseqüència de la crisi global i, concretament, de la preocupant reducció de les partides de protecció a les víctimes duta a terme per part del govern del PP a l’Estat espanyol.

No pot obviar aquesta moció el record a les víctimes d’aquesta execrable violència, posant especial èmfasis en la baixada d’edat de les persones implicades (víctimes i agressors) que deixa de manifest una malaltissa percepció del que ha d’ésser l’afecte i l’atracció, clarament influenciada per una societat en franca regressió en matèria de drets i uns poder legislatiu, executiu i judicial cada cop menys sensibles a aquesta xacra.

Finalment, la moció es determina en el següents acords:

Primer.- Manifestar la nostra solidaritat amb les dones que han patit i pateixen violència masclista, a Catalunya i arreu, i condemnar totes i cadascuna d’aquestes violències que atempten contra les dones, contra la seva llibertat, seguretat i tots els seus drets. Reconèixer l’existència d’una violència de gènere real i concreta envers les dones que amenaça la seva integritat psicològica i física.

Segon.- Instar els poders públics, a l’àmbit polític i institucional, a lluitar contra la violència masclista i a posar a disposició els recursos públics necessaris per prevenir i actuar sobre les causes estructurals d’aquesta xacra. Continuar desplegant, invertir i deslliurar de les retallades de la inversió pública les polítiques d’equitat entre dones i homes, els serveis d’atenció a les dones i la formació especialitzada en perspectiva de gènere als i les professionals dels diversos sectors de l’àmbit públic, com seguretat i justícia, educació, comunicació, acció social i salut.

Tercer.- Instar els governs a desenvolupar serveis i oferir la col·laboració pública, de manera efectiva, a les xarxes d’atenció i prevenció a tots els tipus de violència masclista existents en l’àmbit social, jurídic i de salut, tant d’iniciativa pública com d’entitats socials.

Quart.- Donar trasllat d’aquests acords a l’Associació de Dones pels 4 Cantons, a la Federació de Dones del Baix Llobregat, a l’Institut Català de les Dones, als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya i al Ministerio de Servicios Sociales, Sanidad e Igualdad.

Podeu llegir la moció aquí o descarregar-la aquí.