Al·legacions de PROGRÉS al projecte de Pla Territorial Metropolità de Barcelona

PROGRÉS presenta al Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya un seguit d'al·legacions al projecte de Pla Territorial Metropolità de Barcelona.

En aquest escrit, fem notar que a Santa Coloma de Cervelló no hi ha hagut cap procés d'informació i participació que hagi permès obrir el projecte a la ciutadania i entitats perquè hi puguin fer aportacions. Dit això, PROGRÉS fa al·legacions i propostes en els àmbits dels espais oberts i assentaments i de les infraestructures viàries.

Aqeustes al·legacions s'han entregat igualment a l'Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló per a què es puguin ternir en consideració.

Podeu descarregar les al·legacions presentades i llegir-ne el contingut detallat clicant aquí

Modificació del Pla General Metropolità: PROGRÉS reclama informació i la creació d'un Consell municipal de seguiment

Fa aproximadament un any que s'ha iniciat el procés de revisió del Pla General Metropolità, que regeix les actuacions urbanistiques a l'àrea metropolitana de Barcelona, i per tant del nostre municipi.

PROGRÉS, conjuntament amb l'altre grup municipal a l'oposició -CiU- ha sol·licitat una reunió urgent amb el govenr municipal i els equips tècnics implicats en aquest procés, per a poder conèixer de primera mà en què afectarà aquest modificació a Santa Coloma de Cervelló i poder tenir opcions de presentar les alegacions que creguem oportunes i en benefici del municipi.

Igualment, hem reclamat la creació d'un Consell Municipal que pugui fer seguiment del Pla i que impliqui als grups municipals i també a associacions del poble a fi de poder accedir a informació i debatre els interessos del municipi. Aquest Consell permetria ara, un procés obert que no va existir en la redacció del Pla General Metropolità vigent (de 1976)

Podeu descarregar la carta de sol·licitud aquí