Pressupostos Municipals 2008

Uns pressupostos amb ingressos inflats i molts errors en la previsió de despeses que seran difícilment sostenibles

El Govern PSC-ERC va aprovar el febrer els pressupostos municipals per al 2008, que no incorporen novetats destacables i bàsicament mantenen les inèrcies de funcionament del municipi.

Aquests pressupostos no incorporen criteris polítics com s'hauria d'esperar. No s'hi troben prioritats polítiques clares: sostenibilitat i medi ambient? Solidaritat? Polítiques amb perspectiva de gènere? Processos participatius? Poc de tot això es reflecteix a les previsions econòmiques de l'Ajuntament per a l'any 2008.

En l'aspecte contable són uns pressupostos que difícilment es podran cumplir. Els ingressos estan inflats i seràn difícils d'assolir. Dos exemples clars:

1) A les ordenances fiscals aprovades pel Govern incrementaven l'IBI un 6,92% i això representava, uns ingressos de 133.332,35€. Ara el pressupost d'ingressos per l'IBI representa una entrada de 194.303€ (un increment del 9,27%). No s'han fet pas nous habitatges el darrer any que facin créixer la recaptació per IBI, així que els números no encaixen!!!

2) L'impost de circulació de vehicles està congelat a Santa Coloma des de fa uns anys i es troba en el màxim permès. En la previsió del Govern, però, s'incrementen els ingressos per aquest concepte un 9,46%, representant 45.965€ més de recaptació que el 2007. D'on surt aquest increment? De nous cotxes d'alta gama?

Si als ingressos inflats hi sumem que en l'apartat de despeses hi ha un bon grapat d'errors, sembla que ens encaminem cap a un pressupost irreal i al desgavell en les comptes municipals.

En el capítol d'inversions en obres, ens preocupa que no hi hagi un equilibri territorial en les actuacions com es feia fins ara. No es tenen en compte les necessitats dels diferents nuclis del municipi i el cas més flagrant és el de Cesalpina. Després d'anar pregonat abans de les eleccions que amb un nou govern sí que hi hauria inversions, en el primer pressupost que fan eliminen els 52.000€ compromesos cada any per a millores en aquest barri –voreres, baranes, el casal, zones verdes, etc. A Can Lluch faran una pista d'skate (no se sap ben bé on ni com), però no les pistes espotives a l'aire lliure tan sol·licitades (i que consideren faraòniques). A Can Via s'obliden del parc de jocs infantils que ells mateixos reclamaven.

Ara és hora de governar i no de discursos fàcils. Si el pressupost és el programa d'aquest govern (a falta d'un programa polític), és clar que anem a pitjor, també en economia..

Full informatiu 46

Podeu consultar el Full informatiu de PROGRÉS número 45 del 8 de març de 2008


Continguts:
Visca les dones!
Informacions dels plens municipals
Debat obert: l'Ètica en la Política
Infraestructures de transport
Pressupostos 2008Podeu accedir als articles clicant a Llegir més [+]