Per un sistema de tarifes del transport públic més just

PROGRÉS ha presentat al Pla Municipal de desembre de 2008 una moció reclamant un sistema tarifari per al transport públic més just.

La moció ha estat aporvada amb els vots favorables de PROGRÉS, ERC i CiU i el grup municipal del PSC hi ha votat en contra.

Podeu llegir el contingut de la moció aquí

Incloure les diferents perspectives en la urbanització dels terrenys de la colònia Güell

Les ciutats i els pobles són espais que, per anar bé, han de tenir en compte tant les necessitats dels diferents col.lectius de persones –dones, homes, criatures, joves, gent gran, discapacitats– com el màxim respecte al medi ambient.

Aconseguir-ho no és gens fàcil. Hi ha molts interessos que es contraposen al benestar de les persones i, no cal dir-ho, a l’equilibri del territori i preservació de l’entorn. Cal, doncs, tenir-ne consciència per fer-hi front. I en podem prendre consciència a partir de la recepció d'informacions de qualitat i de la participació de tots els grups humans que hi estan implicats. D'aquesta manera, la planificació territorial serà la millor possible per a la majoria de la ciutadania.

Històricament les dones, per exemple, no hem estat presents –o de manera molt minoritària– en el disseny i la planificació de les ciutats i els espais públics. Som només les principals usuàries dels espais dissenyats pels homes amb mentalitat d'home. És necessari, doncs, introduir la perspectiva de les dones en el disseny dels espais que fa servir tothom de manera comunal i dels espais privats per tal de millorar les condicions de vida de tota la societat. Nosaltres, en general, tenim molt més sentit pràctic ja que, per raons històriques, gestionem la vida dia a dia.

Quan es dissenya un espai urbà cal tenir en compte l’ús que n’han de fer la gent gran –també pel que fa referència al mobiliari urbà– els nens, nenes i joves en els seus jocs i desplaçaments, les dones que gestionen la relació amb els serveis i que, moltes vegades, circulen a peu per l’entorn; són necessaris espais ben il·luminats ja que la majoria de violacions i altres agressions tenen lloc en espais foscos.

Per tots aquest motius demanava en un dels últims Plens Municipals l'ampliació de la comissió de seguiment del projecte d’urbanització del Consorci de la Colònia Güell, per incorporar-hi les diferents perspectives, no únicament la de l'Associació per a la conservació de la colonia Güell, que malgrat intergrar molta gent, jo entre d’altres, segurament no pot representar per si sola les diferents perspectives i mirades.

Montserrat Vilajuliu

------------------------
Si us interessa el tema podeu trobar més informació a:
Jornades Urbanisme i Gènere, una visió necessària per a tothom
Generourban
Urbanismo con perspectiva de género

PROGRÉS amb Decidim.cat

Els regidors i regidores de PROGRÉS s’han adherit des d’un inici al manifest Decidim.cat

El passat diumenge 30 de novembre es va celebrar la primera trobada de càrrecs electes locals pel dret a decidir del poble català adherits al manifest Decidim.cat on van assistir la regidora Montse Vilajuliumembre del grup promotor del Manifest– i el regidor Jesús Blanco en representación de PROGRÉS.

Més de 200 alcaldes i regidors de Catalunya van assistir a la trobada i més de 1.100 càrrecs electes locals de gairebé 500 municipis del principat, Conflent, el País Valencià i les Illes Balears ja s’han adherit al Manifest.

Decidim.cat pretén articular un moviment ampli i transversal d’alcaldes, alcaldesses, regidors i regidores en favor del dret democràtic del poble català a decidir lliurement el seu futur, contribuir a generar un clima d’opinió favorable al dret de decidir en el si del municipalisme català i ajudar a fer conèixer internacionalment la reivindicació del dret de decidir del poble català.

Una de les propostes que s’han apuntat en aquesta trobada és la possibilitat d’iniciar un procés participatiu entre la ciutadania per a demanar opinió sobre el dret a l’autodeterminació de Catalunya.