Moció de PROGRÉS en suport a la ILP "Televisió sense fronteres"

El Grup Municipal de PROGRÉS va presentar al Ple Municipal de 28 de gener de 2010 una moció en suport a la proposició de llei presentada mitjançant Iniciativa Legislativa Popular (ILP) "Televisió sense fronteres".

Aquesta ILP, que es vol presentar al Congrés dels diputats, pretén garantir la recepció directa de els emissions de ràdio i televisió autonòmiques realitzades totalment o majoritàriament en les llengües incloses en l’àmbit de protecció de la Carta Europea de les Llengües Regionals o Minoritàries a les altres comunitats autònomes amb les quals comparteixen llengua utilitzada en una forma idèntica o semblant, a fi d’afavorir el desenvolupament dels espais de comunicació d'aquestes llengües.

La Comissió Promotora de la Iniciativa Legislativa Popular de la Llei “Televisió sense Fronteres” va constituir-se a partir del conflicte creat pel tancament dels emissors que permetien veure Televisió de Catalunya al País Valencià i pretén assegurar recepció dels programes autonòmics de ràdio i televisió realitzats en llengües minoritzades en el conjunt dels territoris que conformen les seves respectives comunitats lingüístiques.

La moció va ser aprovada per unanimitat.


Podeu llegir la moció aquí i obtenir més informació sobre aquesta iniciativa aquí.

Assemblea de PROGRÉS

El dissabte 23 de febrer de 2010 s'ha renit l'assemblea de PROGRÉS per fer seguiment del primer mes de PROGRÉS al govern municipal i de les negociacions per a formar un govern ampli i estable fins a final de legislatura.

L'Assemblea va aprovar la incorporació al govern municipal dels grups municipals d'ERC i CiU, després de les negocacions amb els grups polítics del municipi, i va posar les bases d'una renovació en l'organització interna que permeti afrontar la nova etapa de govern i la pròpia activitat de PROGRÉS amb el màxim de garanties.

Totes les persones que tinguin interès en col·laborar en el funcionament de PROGRÉS, ja sigui fent seguiment o acompanyant l'actuació de govern o per contribuir als propers debats i activitats previstes podeu posar-vos en contacte amb nosaltres a través del correu-e.