L'Ajuntament s'adhereix al manifest pel desenvolupament sostenible del Delta i el Parc Agrari del Baix Llobregat

A proposta de les regidories de Medi Ambient i Agricultura, al Ple Municipal de novembre de 2012 s'ha aprovat l'adhesió de l'Ajuntament al Manifest, promogut per la Taula Catalana pel desenvolupament sostenible del delta i el Parc Agrari del Baix Llobregat

Com a continuació de la feina feta per la Plataforma Aturem Eurovegas, que també va contar amb el suport de l'Ajuntament a través d'una moció presentada per PROGRÉS al ple Muncipal de maig 2012, (recolzada per  PROGRÉS i ERC, amb l'absteció de CiU, VISC i PSC i el vot en contra del PP), s'ha constituir una Taula per continuar treballant en la defensa del Parc Agrari, els espais naturals del delta del Llobregat i el model territorial que representen.

PROGRÉS, des de les regidories de Medi Ambient i Agricultura de l'Ajuntament, va proposar l'adhesió al Manifest que podeu llegir a continuació i es va aprovar per unanimitat al Ple Municipal de novembre de 2012.


MANIFEST  PEL DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE DEL DELTA I EL PARC AGRARI DEL BAIX LLOBREGAT 

La Taula Catalana pel desenvolupament sostenible del delta i del Parc Agrari del Baix Llobregat manifesta:

La reactivació del Parc Agrari  i la conservació del Delta del Llobregat són cabdals per a la recuperació econòmica de la comarca del Baix Llobregat.

El delta i la vall baixa del Llobregat constitueixen una de les zones humides i dels espais agraris més importants de Catalunya. El delta del Llobregat ha estat un servidor fidel i durant segles ha proveït d'aigua i d’aliments a la població i ha permès la industrialització i la conservació d'espais oberts. La preservació del delta i la de l’aqüífer, una de les reserves d’aigua més importants, són estratègiques.