PROGRÉS lluita pel retorn de la ginecòloga al consultori de Santa ColomaEl govern municipal de PROGRÉS treballa perquè les dones de Santa Coloma puguin disposar d’un servei d’especialista en ginecologia de proximitat. En les negociacions amb el Departament de Sanitat s’ha aconseguit un compromís de revisió de la decisió de traslladar el servei a Sant Boi.

Des de l’any 2003, les dones de Santa Coloma van poder comptar amb els serveis d’una ginecòloga al municipi gràcies a la visió d’una regidora de PROGRÉS, Fidela Olivé, que va copsar la necessitat i va trobar la manera de donar-li resposta a través d’un conveni amb CATSalut. Aquest implicava que l’Ajuntament i la Generalitat pagarien el servei a parts iguals. L’any passat, però, CATSalut va anunciar que es negava a renovar aquest conveni més enllà del 31 de desembre.

L’1 de gener de 2012, el programa d’Atenció de la Salut Sexual i Reproductiva de Santa Coloma va passar a dependre exclusivament a l’Institut Català de la Salut (ICS). Aquest va determinar que el servei de llevadora passaria dels tres dies anteriors a quatre, però va traslladar l’atenció ginecològica a l’ambulatori de Montclar, a Sant Boi.

Allà, sense gaires més mitjans que al consultori de Santa Coloma, s’atenen les situacions patològiques més greus, que normalment cobreixen els 
professionals en ginecologia.

PROGRÉS segueix sent  tan conscient ara de la necessitat d’oferir un servei de proximitat com al 2003 i l’equip de govern ha posat sobre la taula tots els mitjans per solucionar-ho. La Generalitat ha deixat clar que no li és possible integrar a la seva xarxa un ginecòleg o ginecòloga pagat per l’Ajuntament. Insisteix, d’altra banda, en que la seva negativa a mantenir el servei a Santa Coloma no es basa en criteris econòmics. Els responsables de l’ICS argumenten que el canvi està motivat per un objectiu doble. D’una banda, el d’adaptar l’atenció al nostre municipi a la normativa de contractació general que intenten aplicar en tot el territori i de l’altra, el de reordenar i redistribuir les tasques entre les diferents categories professionals que intervenen en l’atenció sexual: llevadores, ginecòlegs i ginecòlogues, auxiliars, etc...

Tant com a grup polític com des de l’equip de govern, PROGRÉS ha estat al costat del Consell per la Igualtat, que el 13 de febrer passat va aprovar una resolució demanant el retorn de la ginecòloga. També ha estat colze a colze amb l’Associació de Dones pels 4 Cantons, que el 8 de març va iniciar una recollida de signatures entre la ciutadania per reclamar la recuperació del servei. Per nosaltres sobren les raons: la proximitat i la relació directa ens sembla una garantia de qualitat, tenir un ginecòleg o ginecòloga de referència facilita molt la tasca de la llevadora i la mala connexió en transport públic dificulta el trasllat a Montclar. Moltes de les usuàries són dones grans que no tenen possibilitat d’accedir-hi en transport privat o dones embarassades per les quals el desplaçament resulta una incomoditat evident.

L’alcalde, Gerard Segú, va obtenir el compromís dels responsables de l’ICS de venir a Santa Coloma el proper mes d’abril per explicar al Consell el seu punt de vista, que defensa que el trasllat a Sant Boi comporta una atenció més eficient. És evident, per tant, que la negociació per canviar aquest punt de vista i per recuperar el servei de proximitat no s’ha detingut en cap moment i és totalment fals, com algun partit ha apuntat de forma malintencionada, que l’equip de govern l’ha donat per perdut.

PROGRÉS, que va sorgir dels moviments veïnals i porta la filosofia de la participació en el seu ADN, ha compartit tota aquesta informació amb la resta dels grups polítics i amb la ciutadania per mirar de fer un front comú. En aquests moments, és clau invertir les energies de forma positiva i no fer un ús partidista dels problemes als quals s’enfronta el municipi.

Eva Melús  (emelus@progres.cat)
Tercera tinent d’alcaldia i regidora de Polítiques d’Igualtat, Gent Gran, Famílies, Turisme i Patrimoni.    

Santa Coloma tanca l’any en nombres positius


Les arques municipals sanejades gràcies a l’aplicació del pla de contenció de la despesa, la disciplina fiscal i l’estalvi energètic

En un marc general de crisi econòmica,  s'agraeix una notícia com aquesta que, referida a més al sector públic, és doblement agraïda, ja que parlem de la gestió de recursos públics. En aquest cas, al conjunt de la ciutadania de Santa Coloma

A través d’una estimació comptable, feta en el mes de setembre, l'actual equip de govern va constatar que no s'aconseguiria l'objectiu d'ingressos previstos al pressupost de 2011. La principal causa era la baixada de l'activitat econòmica,  amb la conseqüent reducció d'ingressos general. Llavors es calculava que es deixaries de ingressar més de 600.000 euros previstos en els 3 mesos que restaven d'any.

En una reunió d'urgència l'equip de govern de PROGRÉS  va acordar aplicar un paquet de mesures extraordinàries amb l’objectiu contenir la despesa i que passaven per, entre d’ altres, l'adopció d'una retenció del crèdit del 30% a totes les partides pressupostàries i la supervisió exhaustiva per l’Àrea d’Hisenda de totes les despeses. A més, només s'autoritzaven actuacions urgents, en el capítol d'inversions, endarrerint les no urgents al següent exercici. A tot això s’hi va sumar la disciplina fiscal i accions encaminades a l’estalvi energètic.

Aquestes mesures tan rigoroses han acabat resultant en estalvis importants i a  31 de desembre la previsió de dèficit en els ingressos s'havia reduït en 320.000 euros, pràcticament la meitat del que es preveia al setembre.

D'altra banda l'Ajuntament ha obtingut  ingressos no previstos al pressupost inicial, provinents de llicències d'obres, plusvàlues, confiscació d'avals caducats, així com una baixa important, en les despeses de personal (95.000 €) i les despeses financeres (10.000 €).

L’actuació del govern municipal ha permès que es pugui tancar l’exercici 2011 amb un resultat pressupostari positiu (293.000,00€) i un romanent de tresoreria destinat a despeses generals també positiu de 96.000,00€.

Aquest resultats fan que el nostre Ajuntament no tingui l'obligació legal d'escometre un Pla de Sanejament tutelat per l'administració autonòmica, com han hagut de fer altres consistoris, i que hauria significat la intervenció supramunicipal dels comptes municipals en la confecció i execució dels pressupostos durant la durada del pla. La conseqüència més clara hauria estat la pèrdua d'autonomia municipal en la decisió de qualsevol de les seves polítiques, tant de caràcter social com de qualsevol altre tipus, situació gens desitjable pel què comporta de negatiu i perquè comprometria els pressupostos, si més no, dels anys 2013 i 2014.

L'excedent de tresoreria 96.000 euros, s'emprarà a dotar aquelles partides del pressupost actual que van quedar reduïdes davant la previsible baixada d'ingressos en el pressupost de 2012, d'acord amb el nostre compromís expressat en el debat de pressupostos del passat mes de desembre.

En el mateix ordre de coses cal destacar una notícia positiva més en relació al Reial Decret 4/2012, del 24 de febrer, que obliga a les administracions locals a remetre relacions certificades de les obligacions pendents de pagament a 31 de desembre de 2011.

L'Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló, no tenia factures per pagar de l'any 2011 a 15 de març i, per tant, no està obligat a presentar aquestes relacions ni a comprometre crèdits bancaris per garantir el pagament d'aquestes factures.

Des de PROGRÉS, i com a conseqüència de tot això, considerem que es pot assegurar que estem a una situació econòmica prou bona per afrontar l'any 2012. El context i les perspectives són complicades, però partim d’una posició que permet un moderat optimisme, sense haver d’assumir càrregues externes o intervencions comptables que, en major o menor mesura, obligarien a replantejar profundament, a curt termini el desenvolupament normal de la vida municipal.

Alfonso Muñoz (amunoz@progres.cat)
Segon tinent d’alcaldia i regidor d’Hisenda i Promoció Econòmica (Comerç, Indùstria i Agricultura)

La llar d’infants municipal Sol Solet continuarà a la Colònia Güell

El govern municipal de PROGRÉS s’ha compromès a habilitar aularis provisionals que permetin acollir els infants de la llar Sol Solet el curs vinent. Aquesta mesura permetrà oferir el servei mentre es treballa per accelerar la construcció de la llar definitiva.

Davant les dificultats que es plantegen per al futur de les llars d'infants municipals, PROGRÉS té per objectius:

· mantenir el nivell de qualitat educativa

· mantenir l’oferta actual d’escolarització de l’alumnat d’aquesta franja d’edat del poble

· mantenir el compromís de construir la nova llar en el moment en què es desenvolupi el pla d’habitatge de la Colònia Güell

L’any 1988, l’ajuntament va crear la llar d’infants situada a l’antiga casa del mestre de la Colònia Güell. Va ser una decisió important que els posteriors governs de PROGRÉS han mantingut i ampliat. Una aposta clara per l’educació en l’etapa de la primera infància.

Aquest municipi, com altres, es fa càrrec de les llars d’infants, un deure propi de la Generalitat i que legislativament situa el 1r cicle d’Educació Infantil en una mena d’etapa voluntària doncs, per llei, l’escolarització no és obligatòria fins els 6 anys.

Durant 14 anys tots els nens i nenes de la població han anat a la Llar situada a la Colònia fins que al 2002 PROGRÉS, seguint amb la vocació educativa i de servei al poble, creà la Llar Rojas Feliu. Això va permetre donar resposta a pràcticament la totalitat de la demanda d’escolarització d’aquesta franja d’edat i va estalviar a moltes famílies, no a totes, el desplaçament del nucli de Santa Coloma a la Colònia. Les famílies, malgrat els desplaçaments, han mostrat sempre un alt nivell de satisfacció per la qualitat pedagògica de les dues llars.

És coneguda la situació patològica de l’antiga escola de la Colònia. Una part està apuntalada des de fa temps i hi ha una xarxa de protecció al voltant de la teulada. S’hi ha fet algunes intervencions (reparació del pont d’unió de la casa del mestre amb l’escola o reconstrucció del pinacle), però encara cal fer-hi una rehabilitació complerta. Aquesta situació aconsella no continuar el proper curs a l’actual ubicació per manca de seguretat. Aconseguir finançament per resoldre els problemes de l’edifici no serà gens fàcil, però caldrà treballar en aquesta direcció.

El pla de l’entorn de la Colònia Güell preveu la construcció d’una nova llar i mentrestant, s’han fet reunions informatives amb les famílies de les dues llars i s’ha creat una comissió de treball en el marc dels Consells Escolars per analitzar les possibles solucions de viabilitat.

El govern municipal mantindrà la llar Sol Solet a la Colònia Güell el curs vinent en aularis provisionals i farà tot el possible per accelerar la construcció de la nova llar per tal d’assolir els objectius de qualitat educativa al municipi en totes les etapes -de llar d’infants fins a secundària- i la major resposta a la demanda

Tot i l’aposta de PROGRÉS, caldrà veure com aconseguim fer-ho viable en el context de retallades de la Generalitat, que de 1800€ per alumne el curs 2009-2010 va passar a 1600€ el curs passat 2010-2011; el curs actual 2011-2012 rebaixarà la seva aportació als 1.300 € i de cara al curs vinent 2012-2013 encara reduirà més la seva participació fins als 1.000 €. Aquest és el veritable problema que posa en qüestió el futur de les llars d’infants.