25N: dia internacional contra la violència vers les dones


En motiu del dia internacional contra la violència vers les dones, PROGRÉS presenta una moció al Ple Municipal de 26 de novembre per a, enter altes coses, donar suport el desplegament efectiu de la Llei del dret de les dones a erradicar la violència masclista, garantir el suport institucional a les entitats de dones implicades en l'erradicació de la violència masclista i reclamar més mesures socials i preventives.

Podeu llegir el contingut de la moció i els acords que proposa aquí.

COMUNICAT DE PROGRÉS

Davant el trencament del govern municipal per part d'ERC, volem expressar el següent:

- Aquest trencament del govern PSC-ERC evidencia el fracàs d'un pacte que no tenia més fonament que la voluntat d'accedir al poder i evitar que PROGRÉS continués al govern municipal.

- El govern PSC-ERC no es va fonamentar en cap acord de programa. El fet que cada grup s'adjudiqués mèrits de govern per la seva banda és l'exemple més clar que mai hi ha hagut un projecte compartit. Des del primer dia cada regidoria ha anat pel seu cantó, sense cap mena de coordinació ni de lideratge. Això ha creat un autèntic desgovern.

- La majoria d'actuacions d'aquest govern han estat marcades per la inèrcia de governs anteriors, i les que han promogut per iniciativa pròpia no han cercat el consens i han estat qüestionades sovint per la ciutadania. Per altra banda, han desmuntat estructures i valors aconseguits amb molts esforços en governs precedents (processos de participació ciutadana, Projecte Educatiu de Ciutat, Pla estratègic, comissions de seguiment, consells sectorials...)

- Repetidament, al llarg d'aquests dos últims anys, PROGRÉS ha valorat de forma negativa la relació dels grups de govern PSC-ERC amb els grups municipals de l'oposició, per la falta de voluntat de diàleg i de comunicació.

Davant un govern en absoluta minoria (4 regidors sobre 13), què ha fet i què proposa PROGRÉS?

- Vam demanar al passat Ple Municipal de 29 d'octubre la renúncia de l'alcaldessa actua, Sra Martínez, per la incapacitat que té el seu equip de governar el municipi. Creiem que aquesta és la forma més ràpida de facilitar la formació d'un nou govern més estable.

- Davant la negativa de la Sra Martínez a dimitir del seu càrrec d'alcaldessa proposem la convocatòria d'una moció de censura que permeti recomposar el govern municipal.

----------
Per tirar endavant una moció de censura la llei obliga que sigui presentada, com a mínim, per la meitat més un dels regidors.

El grup municipal de CiU ens ha comunicat la seva intenció de donar suport a la moció de censura, així que en aquests moments comptem amb 6 regidors (els 5 de PROGRÉS + el de CiU).

Cal el recolzament d'un altre grup o, com a mínim d'un regidor més per arribar a la meitat més un dels regidors (7 sobre 13), tal com marca la llei.

Sense aquest suport, legalment no es pot admetre la moció de censura i si l'alcaldessa no renuncia, la situació a Santa Coloma previsiblement seguirà empitjorant.

Sense un suport majoritari a la moció de censura PROGRÉS no pot fer res més, sinó seguir treballant per al poble des de l'oposició.
----------

- Si la moció de censura compta amb els suports necessaris, treballarem per liderar, com a candidatura més votada, un govern municipal que cerqui la recuperació de la confiança de la ciutadania, de la responsabilitat en l'acció de govern i del diàleg amb tots els grups polítics, amb el teixit associatiu i amb la ciutadania.

- Fem una crida a la resta de formacions polítiques per tal que, davant la situació de desgovern creada al municipi, actuïn amb responsabilitat i sentit ètic i facilitin la governabilitat de Santa Coloma de Cervelló.

- Estem decidits a implicar-nos a fons en l'execució d'un projecte polític per a Santa Coloma que tingui com a fonaments la responsabilitat, l'estabilitat, la transparència, el diàleg, la participació, la proximitat i la confiança de la ciutadania i que sigui capaç de mirar més enllà de la legislatura actual.

Podeu descarregar el comunicat aquí