En favor d'una nova regulació de les hipoteques i de la dació en pagament

PROGRÉS recolza la reforma de la llei hipotecària que s'ha estat reclamant des de la societat civil i que es recull en la ILP que ha arribat al Congrés de Diputats i potenciarà mesures concretes a l'Ajuntament per minimitzar els efectes dels desnonaments i per denunciar la injustícia que representa l'actual legislació per a les persones que es troben en dificultats per fer front a la seva hipoteca.

Recentment la mobilització ciutadana ha aconseguit que la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) de la dació en pagament retroactiva, la paralització dels desnonaments i el lloguer social s'hagi admès a tràmit al Congrés dels diputats.


Sense dubtes una bona notícia que s'ha de veure ampliada per una tramitació que acabi aprovant una llei que reculli les propostes de la ILP i dóni respostes i solucions reals, justes i adaptades a la realitat a un problema social de primera magnitut.

En aquest sentit, PROGRÉS ha participat en la proposta i aprovació de les dues mocions següents en el Ple Municipal de l'Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló.

Moció per prevenir els desnonaments de la residència habitual, presentada per PROGRÉS i ERC al Ple de desembre de 2012 i aprovada per unanimitat.

Moció reclamant a l’Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló que no cobrila Plusvàlua a les persones  desnonades, presentada conjuntament pels Grups Municipals de PROGRÉS, CIU, ERC, PP, VISCC i PSC i aprovada també per unanimitat.

Com a resultat d'aquestes mocions, entre altres, l'Ajuntament:


- Dóna suport als col·lectius que reivindiquen una regulació socialment més justa en relació amb el deute hipotecari i els desnonaments.

- Insta el Govern de l’Estat a una suspensió dels desnonaments de la residència habitual.
- Expressa el desacord amb l’obligació dels ajuntaments, i particularment de les policies locals, d’haver de col·laborar en els processos de desnonament i s'insta el Govern de l’Estat perquè reguli l’objecció de consciència en aquests casos.
- Insta les entitats bancàries perquè suspenguin tots els processos de desnonament.
- Prioritzarà la contractació de serveis bancaris amb aquelles entitats que hagin suspès els desnonaments i demostrat una actitud socialment responsable.
- Estudia la fórmula per no cobrar la plusvàlua a les persones desnonades a l’espera que l’Estat canviï la legislació per així fer-la pagar als bancs.