Més de dos mesos de precarietat a l'escola Montpedrós

Dos mesos després de les fortes ventades (24 de gener) l'escola Montpedrós continua amb els patis sense reparar.
PROGRÉS pregunta al Ple Municipal la data prevista per al retorn a la
normalitat de l'escola.
El Ple Municipal de 26 de març, PROGRÉS va denunciar la passivitat del Govern municipal en les reparacions de les tanques dels patis de l'escola Montpedrós afectades per les ventades de gener, que van quedar mig caigudes.

PROGRÉS ja es va fer ressò de la reclamació del claustre, l'AMPA i l'empresa subministradora del catering a l'ajuntament demanant una actuació immediata per a resoldre la precària situació, que impedeix la utilització d'algun dels patis totalment o parcial i manté les tanques en un estat gens propi d'un centre escolar on cada dia circulen més de 200 alumnes.

La preocupació de les famílies creix amb el pas del temps al no veure cap intervenció per a resoldre la problemàtica.

La situació afecta el funcionament i la normalitat de la vida escolar, posa de relleu no només la falta d'experiència, també de voluntat i la capacitat per a dirigir i governar amb eficàcia i denota una falta de prioritat del Govern municipal en els temes d'educació.